Udskriv denne side

Danish Yearbook of Philosophy


Danish Yearbook of Philosophy (ISSN 0070-2749) er et peer-reviewed tidsskrift, der udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS). Den blev grundlagt i 1964, udkommer hvert år i april og udsendes til alle DFSs medlemmer.

Det overordnede formål med årbogen har fra begyndelsen været at stimulere kontakten mellem dansk filosofi og det internationale filosofiske samfund, og det er fortsat tilfældet.

Årbogen trykker artikler på engelsk, tysk og fransk.

Der antages artikler med tilknytning til dansk filosofi, ligesom der anmeldes udgivelser knyttet til Danmark.

Årbogen kan have temasektioner redigeret af gæsteredaktører.

Fra og med 2017 udgives årbogen for DFS af forlaget Brill. Se videre på årbogens hjemmeside her ».

Det lokale redaktionspanel udgøres af de universitetsudpegede meldemmer af DFSs bestyrelse. Se her ».

Spørgsmål mv. kan rettes til chefredaktør Finn Collin collin@hum.ku.dk.

*

I efteråret 2017 udkommer bind 50, som tilsendes medlemmer af DFS, der har betalt kontingent for 2016-17. Se medlemsliste her

OBS! Det har desværre ikke været muligt at producere et bind for medlemsåret 2015-16. Medlemmer, der ønsker det, kan få refunderet kr. 180. Kontakt kassereren. Alternativt kan man som erstatningseksemplarer få tilsendt et eller flere af de gamle numre fra de seneste 25 år, så længe vi har dem på lager. Kontakt Asger Sørensen aso@edu.au.dk.

Tidligere årgange kan i øvrigt erhverves hos forlaget Museum Tusculanum. Se her »