Om selskabet

Baggrund, formål og struktur

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) blev oprettet på en stiftende generalforsamling i København d. 20. marts 1999.

Tanken bag DFS er primært at styrke samarbejdet mellem de filosofiske miljøer på de højere uddannelses- og forsknings-institutioner i Danmark.

Selskabet søger desuden at styrke kontakten mellem danske filosofimiljøer og den internationale filosofi, bl.a. ved medlemskab af internationale filosofiske organisationer, ved invitation af prominente internationale filosoffer som gæstetalere ved vores årsmøder og ved udgivelse af internationale publikationer.

Selskabet søger endeligt at dække behovet for et nationalt forum for kontakt mellem de filosofiske universitetsmiljøer og filosofilærerne i gymnasiet og HF samt filosoffer og filosofi-interesserede på andre fag og institutioner.

DFS's struktur afspejler disse opgaver. Ud over en bestyrelse, er der således et repræsentantskab med fast repræsentation af forskere ansat ved de højere læreanstalter, filosofistuderende, filosofilærerne i Gymnasium og HF og andre filosofimiljøer.

Aktiviteter

DFS's største opgave er at stå for planlægningen af filosofi-årsmøderne, som siden 1999 år har været en årlig begivenhed i dansk filosofi. Selskabets årsmøder finder sted i begyndelsen af marts og går på skift mellem de filosofiske institutioner.

Hvert årsmøde har et hovedtema og et antal inviterede internationale keynote addresses, ligesom der er en lang række parallelle foredragssessioner om mange forskellige filosofiske temaer. Se de tidligere års programmer her.

DFS ejer derudover to tidsskrifter Danish Yearbook of Philosophy og Filosofiske Anmeldelser, ligesom selskabet vedligeholder en national kalender, en portal og en bogliste for filosofi i Danmark, samt udsender et nyhedsbrev seks gange årligt.

Se hvordan du melder dig ind her.

 Næste side: Medlemmer