Uddeling sommer 2023

Dansk Filosofisk Selskabs fond har ved sommerens uddeling valgt at støtte tre projekter med i alt kr. 25.000:

1. Projekt 'I teorien' med kr. 13.235. 

”I teorien” er en filosofisk podcast. I podcasten udvikler vi – Anders Ruby, Henrik Jøker Bjerre og Brian Benjamin Hansen – ny teori i traditionen af kontinental filosofi og ofte med et samfunds- eller kulturanalytisk twist. Som regel tager vi i podcasten udgangspunkt i fænomener og hændelser, mange kan genkende, men som er teoretisk underbelyste, eller hvor der synes at være muligheden for at udvikle ny teori.

Ambitionen med podcasten er at arbejde med filosofi og teori i et format, hvor man tages med ind i selve teoriudviklingen. Det er således ikke formidling af filosofi, men det er heller ikke forelæsninger om filosofi. Det er snarere en ”show it, don’t tell it”-tilgang til filosofisk teoriudvikling. Vi arbejder bevidst med en afslappet optagesituation – ofte på en café, men i princippet kan det være hvor som helst – som ikke desto mindre sætter scenen for ambitiøs filosofisk samtale.

Dansk Filosofisk Selskab støtter vores arbejde med et tilskud til finansiering af professionelt optageudstyr og annoncering. Begge poster er væsentlige i forhold til at fortsat at udvikle og udbrede podcasten.

2. Tidsskriftet Paradoks' bachelorkonkurrence med kr. 4.000.

Tidsskriftet Paradoks takker for bevilligen fra DFS, som går til at afholde prisceremoni i forbindelse med tidsskriftets bachelorkonkurrence. Konkurrencen er et initiativ, som giver dygtige studerende fra filosofi og beslægtede fag mulighed for at publicere vigtigt arbejde, der ellers risikerer blot at blive gemt og glemt i skrivebordsskuffen. Hensigten er at motivere studerende til at udføre originalt filosofisk og teoretisk arbejde allerede tidligt i uddannelsesforløbet, og vores forhåbning er, at det grundige bedømmelses-, revisions- og udgivelsesforløb, herunder selve prisceremonien hvor projekterne fremlægges, kan bidrage til talentudviklingen blandt danske filosofistuderende. I lyset af nedskæringer og "humaniorabashing" er det vigtigt at få genskabt en følelse af prestige omkring god, ikke-empirisk forskning; bachelorkonkurrencen er et forsøg på dette, og da Paradoks er et åbent og et frivilligt drevet tidsskrift, er bevillingen fra DFS afgørende for at sikre en ordentlig prisceremoni for vinderne.

https://paradoks.nu/bachelor/

3. Løgstrup seminarer i Spanien med kr. 7.765.

Dansk Filosofisk Selskabs Filosofifond har valgt at støtte et initiativ til fremme af K.E. Løgstrups forfatterskab i Spanien, der vil bidrage til filosofisk samarbejde på tværs af nationale grænser og give både DFS samt dansk filosofi en stemme i udlandet.

Fondsmodtagerne er DFSs medlemmer Prof. Emeritus Hans Fink og Kristian-Alberto Lykke Cobos. De får dækket deres rejseudgifter; transport (eco.) og hotel.

Fondsmodtagerne skal til Spanien for at forelæse om K.E. Løgstrups forfatterskab sammen med en række andre filosoffer, idehistorikere og teologer fra Danmark og Spanien. Bl.a. Prof. Emeritus Svend Andersen, Dr. Jonas Holst og Prof. Juan Jose Padial.

Løgstrups Den etiske fordring blev udgivet i 2020, men grundet Covid-19 pandemien nåede bogen aldrig at blive officielt præsenteret. Det sker derfor nu på henholdsvis La Complutense Madrid Universitet og Málaga Universitet. Her afholdes to heldags seminarer om Løgstrup og dansk filosofi i det 20’ årh. Også Kirkegaard, Sløk og Hartnark vil blive behandlet. Disse arrangementer vil finde sted i slutningen af november 2023. Det vil være en unik mulighed for at fremme forståelsen og værdsættelsen af dansk filosofi og K.E. Løgstrups tænkning i en spansk kontekst.

Ansøgningen lever op til DFS’s vedtægt §2 som understreger at ”foreningens formål er at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mellem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske filosoffer.” Hermed fremmes det filosofiske samarbejde på tværs af universiteter i ind og udland.

I Madrid vil La Complutenses Kierkegaard forskningscenter danne rammen og samle forskere, studerende og interesserede til et lærerigt møde. Det bliver et interkulturelt møde. I Málaga afholdes et tilsvarende seminar. Her vil Malaga Universitets Metafysik forskningscenter danne rammen. Derved skabes der kontakt mellem flere universiteter, forskere og studerende om dansk filosofi.


Forrige side: Fond
Næste side: Anmeldelser