Filosofiske anmeldelser, årg. 4, 2016

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 4, 2016 »

 • Thomas Aastrup Rømer: Pædagogikkens to verdener, v/ Mads Rangvid
 • Jean-Jacques Rousseau: Emile – eller om opdragelsen, v/ Anders Dræby Sørensen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 4, 2016 »

 • Alain Badiou: Det sande liv – opfordring til ungdommen, v/ Jacob Spangenberg
 • Claus Bratt Østergaard: Adam Smith, v/ Lise Søelund
 • Dorthe Jørgensen: Nærvær og Eftertanke: Mit Pædagogiske Laboratorium, v/ Simon Okholm

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 4, 2016 » 

 • Giorgio Agamben: Homo Sacer - Den suveræne magt og det nøgne liv, v/ Vanessa Bowns Poulsen
 • Mikkel Thorup: Fjendskab, v/ Anders Dræby Sørensen
 • Immanuel Kant: Grundlæggelse af sædernes metafysik, v/ Michael Agerbo Mørch

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 4, 2016 »

 • Donatella Di Cesare: Heidegger og jøderne – De 'Sorte hæfter', v/ Lasse Martin Jørgensen
 • Niels Thomassen: Kærlighed til kunst, v/ Mogens Pahuus
 • Mogens Pahuus, Jacob Dahl Rendtorff, Pia Søltoft (red.): Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog, v/ Lise Søelund
 • Peter Kemp: Løgnen om dannelse. Opgør med halvdannelsen, v/ Jacob Spangenberg

 

Filosofiske Anmeldelser
•udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
•udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
•henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
•skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
•tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
•købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: cand.mag. Finn Jespersen

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Stig Skov Mortensen

Ansvarlig i DFS' bestyrelse: Asger Sørensen

Redaktionskomité:

Asger Sørensen, Aarhus Universitet (DPU)

Carsten Fogh Nielsen, Aarhus Universitet

Cynthia Grund, Syddansk Universitet

Finn Jespersen, Filosofilærerforeningen

Finn Collin, Københavns Universitet

Jørgen Huggler, Aarhus universitet (DPU)

Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet

Lars Binderup, Syddansk Universitet

Peter Storm-Henningsen, Erhvervs-akademiet Lillebælt

Stig Andur Pedersen, Roskilde Universitet

Søren Gosvig Olesen, Københavns Universitet

Søren Riis, Roskilde Universitet

Thomas Schwarz Wentzer, Aarhus Universitet

Øjvind Larsen, Copenhagen Business School

Initiativtagere og stiftere:

Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen

Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen/Dansk Magisterforening