Filosofiske Anmeldelser, årg. 7, 2019

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 7, 2019 »

 • Mikkel Thorup, Maria Brockhoff og Rikke Alberg Peters: Den skjulte sandhed, v/ Center for Politisk Tænkning
 • Voltaire: Filosofiske breve - om den engelske nation, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Martin Herbst: De syv glæder - Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder, v/ Jane Straschnaja
 • Simon Critchley: De døde filosoffers bog, v/ Jacob Bittner
 • Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks: Os og dem – identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Andreas Beck Holm: Benedikt Spinoza, v/ Kristoffer Balslev Willert
 • Birgit Bertung: Identitet og fællesskab, v/ Lise Søelund
 • Simone de Beauvoir: Det andet køn, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Theodor W. Adorno: Negativ dialektik, v/ Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 7, 2019 »

 • Ole Thyssen: En lille bog om eksistensen, v/ Jens Viggo Olavi Nielsen
 • Ulrik Nissen: Ansvar, v/ Jane Straschnaja
 • Ulrik Nissen: Ansvar, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Birgitte Eskildsen (red.): Den politiske filosof, v/ Lise Søelund
 • Rane Willerslev: Rygrad og rummelighed – Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb, v/ Jens Viggo Olavi Nielsen
 • Mladen Dolar: Køn, filosofi og psykoanalyse, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Jean-Luc Nancy: Heideggers banalitet, v/ Lasse Martin Jørgensen
 • Brian Benjamin Hansen & David Mayntz (red.): Det ækle, v/ Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 7, 2019 »

 • Jan-Werner Müller: Kampen om demokratiet. Politiske ideer i det tyvende århundredes Europa, v/ Tobias Kjeldgaard
 • Friedrich Nietzsche: Vi frygtløse, v/ Thor Hennelund Nielsen
 • David Budtz Pedersen, Finn Collin & Frederik Stjernfelt (red.): Kampen om mennesket, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Christoffer Boserup Skov: Bliv til – en filosofisk arbejdsbog, v/ Lise Søelund
 • David McLellan: Karl Marx – En biografi, v/ Jane Straschnaja
 • Ronan de Calan & Donatien Mary: Karl Marx' genfærd, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Luigi Pareyson: Eksistens og person, v/ Lise Søelund4
 • Markus Gabriel: Hvorfor verden ikke findes, v/ David Larsson

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 7, 2019 »

 • Anne-Marie Eggert Olsen: At forandre verden – En læsning af Platons politiske filosofi i Staten, v/ Aalborgs læsekreds for politisk filosofi
 • Slavoj Žižek: Den nye klassekamp. De sande årsager til flugt og terror, v/ Robert Holmquist
 • Claus Bryld: Edmund Burke – Konservatismens profet, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Alain Badiou: Lykke, v/ Lise Søelund
 • Cecilie Eriksen (red.): Ulydighed & etisk dynamik, v/ Aalborgs læsekreds for politisk filosofi
 • Philippe Lacou-Labarthe: Det politiskes fiktion, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Kai Sørlander: Indføring i filosofien, v/ Lise Søelund

 

Filosofiske Anmeldelser

 • Udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
 • Udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
 • Henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
 • Skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
 • Tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
 • Købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Anders Engelund Kampman, Roskilde Universitet

Initiativtagere og stiftere: Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen 
 
Grafisk opsætning og sats: Louise Jensen