Filosofiske Anmeldelser, årg. 6, 2018

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 6, 2018 »

 • Simon Laursen: Demosthenes' filippiske taler: Hagl over Hellas, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Ole Fogh Kirkeby: Protreptik. Selvindsigt og samtalepraksis, v/ Lise Søelund
 • Søren Harnow Klausen: På sporet af din lykke. Guide til det gode liv, v/ Tobias Kjeldgaard
 • David Favrholdt: Filosoffen Niels Bohr, v/ Robert Holmquist
 • Ruddi Welzel: Det anarkistiske menneske, v/ Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 6, 2018 »

 • Søren Gosvig Olesen: Forsøg med filosofien, v/ Lise Søelund
 • John Dewey: Offentligheden og dens problemer, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Yoval Noah Harris: Homo Deus, v/ Malthe Strandby Nielsen
 • Thomas Paine: Menneskets rettigheder, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Niels Grønkjær: Det nye menneske. Efter naturalisme og eksistentialisme, v/ Lise Søelund

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 6, 2018 »

 • Giorgio Agamben: Signatura Rerum. Om metoden og Giorgio Agamben: Det åbne. Mennesket og dyret, v/ Lasse Martin Jørgensen
 • Morten Ziethen (red.): Anvendt filosofi er interaktionel filosofi, v/ Andreas Beyer Gregersen
 • Steen Beck: Al den snak om læring – Arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning, v/ Jens Viggo Olavi Nielsen
 • Byung-Chul Han: Transparenssamfundet, v/ Lise Søelund
 • Gilles Deleuze: Meningens logik, v/ William Toke Mathorne
 • Arne Johan Vetlesen: Om ondskab, v/ Mads Rangvid

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 6, 2018 »

 • Immanuel Kant: Oplysning, historie, fremskridt - Historiefilosofiske skrifter, v/ Jacob Bittner
 • Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede - Essays om flygtninge og statsløshed, v/ Aalborgs læsekreds for politisk filosofi
 • Jonas Andreasen Lysgaard, Kristoffer Lolk Fjeldsted og Martin Hauberg-Lund: Spekulativ realisme – En introduktion, v/ Malthe Strandby Nielsen
 • Antoine Compagnon: En sommer med Montaigne, v/ Anders Dræby
 • Lasse Nielsen: Det dydige samfund – Om dydernes rolle i etik og politik, v/ Lise Søelund

 

Filosofiske Anmeldelser
•udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
•udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
•henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
•skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
•tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
•købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Anders Engelund Kampman, Roskilde Universitet

Initiativtagere og stiftere: Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen 
 
Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen