Filosofiske anmeldelser, årg. 1, 2013

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 1, 2013 »

 • David Bugge: Ledsagere til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring og Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, v/ Bjørn Rabjerg
 • Alenka Zupancic: Komedie – Kunsten at skille sig ind, v/ Philip Martinussen 
 • Martin Heidegger: Kunsten og rummet, v/ Pernille Schmidt Hansen
 • Ole Fogh Kirkeby: Hvem er jeg? Om sjælens billeder. En lille bog om det, man måske kan vide om sig selv? v/ Sofie Katrine Zander
 • Emmy van Deurzen & Martin Adams: Eksistentiel terapi. En introduktion, v/ Anders Dræby Sørensen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 1, 2013 » 

 • Hans Fink, Filosofiske udspil, v/ Jonas Thy Østergaard
 • Dieter Henrich: Når værket kommer til verden. Om filosofiske indsigters genese, v/ Philip Martinussen
 • Finn Collin: Hvad er humaniora?, v/ Jonas Demant Hansen
 • Mogens Pahuus: Litteratur og Billedkunst – i et livsfilosofisk perspektiv, v/ Pernille Schmidt Hansen

 

Filosofiske Anmeldelser

 • udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
 • udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
 • henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi. 
 • skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer. 
 • tilgås frit on-line via DFS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS’ nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
 • købes i trykt udgave via DFS’ hjemmeside.
   

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: cand.mag. Finn Jespersen

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Stig Skov Mortensen

Ansvarlig i DFS' bestyrelse: Asger Sørensen

Redaktionskomité:
Asger Sørensen, Aarhus Universitet (DPU)

Carsten Fogh Nielsen, Aarhus Universitet

Cynthia Grund, Syddansk Universitet

Finn Jespersen, Filosofilærerforeningen

Finn Collin, Københavns Universitet

Jørgen Huggler, Aarhus universitet (DPU)

Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet

Lars Binderup, Syddansk Universitet

Peter Storm-Henningsen, Erhvervs-akademiet Lillebælt

Stig Andur Pedersen, Roskilde Universitet

Søren Gosvig Olesen, Københavns Universitet

Søren Riis, Roskilde Universitet

Thomas Schwarz Wentzer, Aarhus Universitet

Øjvind Larsen, Copenhagen Business School

Initiativtagere og stiftere:

Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen

Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen/Dansk Magisterforening