Filosofiske anmeldelser, årg. 5, 2017

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 5, 2017 »

  • Friedrich Nietzsche: Morgenrøde – tanker om de moralske fordomme, v/ David Larsson
  • K. E. Løgstrup: En fremstilling og vurdering af Max Schelers "Der Formalismus in der Ethik und der materiale Werteethik, v/ Malthe Strandby Nielsen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 5, 2017 »

  • Troels Engberg-Pedersen: Antikkens etiske tradition – fra Sokrates til Marcus Aurelius (2. udgave), v/ Lise Søelund
  • Giorgio Agamben: Nøgenhed, v/ Simon Okholm

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 5, 2017 »

  • Richard Rorty: Håb i stedet for viden. Filosofi og socialt håb, v/ Christian Bundgaard Svendsen
  • Mogens Pahuus: Dansk livsfilosofi. Eksistens og natur. Det dobbeltsidige menneske og dets livsverden, v/ Niels Thomassen
  • Immanuel Kant: At blive til menneske: Immanuel Kant om opdragelsens kunst. Om pædagogikken, v/ Anders Dræby Sørensen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 5, 2017 »

  • Anne Elisabeth Sejten: Anledninger til æstetik. Kunst, intellekt og subjektivitet i Paul Valérys, v/ Andreas Vinther Jensen
  • Thomas Ploug (red.): Mening med tiden, v/ Lise Søelund
  • Svend Andersen: Af og til intet – Ledsager til K.E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse. Metafysik IV, v/ Andreas Mebus


 
Filosofiske Anmeldelser
•udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
•udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
•henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
•skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
•tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
•købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: William Toke Mathorne, Københavns Universitet

Ansvarlig i DFS' bestyrelse: Asger Sørensen, Aarhus Universitet (DPU)

 

Initiativtagere og stiftere:

Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen
 
 
Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen