Retningslinjer for anmeldere

Retningslinjer for anmeldelser i Filosofiske Anmeldelser

Indholdsmæssige retningslinjer:

 • Giv anmeldelsen en titel der ikke er identisk med bogtitlen, men som er rammende for indholdet i anmeldelsen.
 • Anmeldelsen indledes med forfatter, oversætter (det er vigtigt, hvis bogen er oversat), titel, forlag og år, antal sider og pris. Herefter anføres anmelderens navn samt en kort baggrundsbeskrivelse (ansættelsessted/uddannelsessted) på højest tre linjer. (Brug eventuelt den vedhæftede skabelon)
 • Anmeldelsen skal først og fremmest præsentere den bog, som anmeldes, dens emne og sigte. Hvis den er henvendt til særlige grupper (skolebrug fx) skal dette fremgå, gerne i begyndelsen. 
 • Anmeldelsen bør give en oversigt over bogen (hvor mange kapitler, hvad er overskrifterne for disse etc.) og den bør i et vist omfang referere hovedpointerne. 
 • Anmeldelsen kan godt, men skal ikke gå ind i en drøftelse af bogens filosofiske indhold. Den kan, men skal ikke pege på eventuelle svagheder i argumentationen.
 • Anmeldelsen må gerne indeholde et kritisk og eventuelt subjektivt afsnit, men anmelderne bør være klar over, at det er begrænset, hvor omfattende en kritik anmeldelser som genre kan bære.
 • Anmeldelsen kan eventuelt drage sammenligninger med andre udgivelser om samme emne.
 • Anmeldelserne henvender sig til et bredt publikum, også selvom bogen måske er lidt ”snæver”. 
 • En anmeldelse kan være fra en til fem sider. I sjældne tilfælde mere. Dobbeltanmeldelse af to sammenhængende værker må være op til otte sider.

Sproglige retningslinjer:

 • Sæt gerne grammatisk komma.
 • Undgå som udgangspunkt forkortelser. En undtagelse for denne regel er sidetalshenvisninger, der forkortes ”s.”.
 • Tallene 1-10 skrives med bogstaver. Tal der er højere end ti kan skrives som bogstaver, hvis de nævnes i sammenhæng med lavere tal. Undtaget for denne regel er sidetalshenvisninger, der alle skrives som tal uanset størrelse.
 • Bogtitler skrives med kursiv.
 • Titler på kapitler kursiveres ikke, men sættes i citationstegn.
 • Brug ikke fodnoter. Indsæt i stedet henvisninger i teksten - eventuelt i parentes. List eventuel litteratur efter selve anmeldelsen. 
 • Som udgangspunkt er anmelderen selv ansvarlig for korrekturlæsningen. Læs derfor grundig korrektur og få eventuelt en anden til at læse anmeldelsen igennem.

Deadline og indsendelse af den færdige anmeldelse:

 • Deadline for en anmeldelse er to måneder fra den dato, bogen er anmelderen i hænde. Ved dobbeltanmeldelser er tidsfristen fire måneder. Anmelderen kan indlemme anmeldereksemplaret i sin private bogsamling.
 • Den færdige anmeldelse skal sendes til Filosofiske Anmeldelsers redaktion. Hvis det skønnes nødvendigt – kan anmelderen blive bedt om ændringer af forskellig art. 

Konktakt:

Anmelderen er til enhver tid velkommen til at kontakte redaktionen ved at sende en mail til filosofiskeanmeldelser@filosofiskselskab.dk


Forrige side: Bliv anmelder
Næste side: Opslag