2023-24

Medlemmer pr. 23. september 2023
(fuld web adgang til hele Danish Yearbook of Philosophy (DYP) til og med 2024, ret til at tilkøbe DYP på papir til ½ pris og fri adgang til årsmøde 2024)

Aila                   Stine                 Thorup             Jensen             

Anders             Andersen                                                            

Andreas           Mebus                                                                 

Andreas           Gorud               Christiansen   

Andreas           Dalvad              Hansen                                     

Ane                   Marie               Holm                Nielsen            

Anja                  Skou                  Jacobsen                                   

Anne                Christine          Daa                   Funder            

Anne-Sohpie   Sørup               Wandall                                    

Asger                Bo                     Skjerning         Steffensen

Astrid               fly                      Oredsson                                  

Bendt               Ulrich                Sørensen                                  

Björk                 Mo                    van                   Dijk                  

Brian                Benjamin         Hansen                                     

Brian                Madsen                                                               

Camilla             Skovlykke         Hansen                                     

Carsten            Fogh                 Nielsen                                      

Ditte                 Marie               Munch-Hansen                       

Erik                   Bendtsen                                                            

Esben               N.                      Petersen                                   

Fie                     Normann         Sørensen                                  

Frederik-Emil Friis

Hann                Falk                                                                      

Hans                 C.                       Fink                                            

Helle                 Gjellerup                                                             

Henrik              Høgh                                                                    

Henrik              Schøneberg                              

Henrik              Sonne               Petersen

Henrik Rene Zinkernagel

Ida Torpe Thorhauge                                   

Inge                  Schiermacher                          

Jacob Dahl Rendtorf

Jacob                Lautrup            Kristensen      

Jens                  Sørensen         Thisted                                      

Joachim           Schmidt            Wiewiura                                  

Johannes         Lundberg                                                            

Josene              Lykkegaard                               

Jørgen              Huggler                                                               

Jørgen              Rasmussen                               

Katrine             Høghøj                                                                

Kristian-Alberto                        Lykke                Cobos                                        

Lars                   Axel                   Petersen                                   

Lars                   Worming                                                             

Lars                   Bo                     Kjær                                           

Lasse                Hyttel               Hansen                                     

Line                   Kollerup                                                              

Line                   Lundqvist                                                            

Lise                   Oxenbøll          Huggler                                     

Maiken             Fredsøe                                                               

Malthe             Høy                   Jensen                                       

Maria               Toft                                                                      

Maria               Møller              Kristensen      

Marlene           Borst                 Hansen                                     

Martin              Munk                                                                   

Martin              Skovbjerg         Jensen                                       

Mette               Hassenkam     Riber                                          

Mia                   Skjold               Tvede               Henriksen

Mia                   Hesselberg-Thomsen             

Mikkel              Tvorup             Moseholm     

Mogens           Pahuus                                                                

Mogens           Kim                   Skadborg                                  

Nicolai              Kreiberg           Knudsen                                   

Nina                  Bonderup        Dohn                                         

Patrik                Kjærsdam        Telléus                                       

Pernille            Hermansen

Peter Meincke Sasse                              

Poul                  René                 Bertelsen                                  

Robin                May                  Schott                                        

Rosa                 Skytt                 Burr                                           

Rune Boelsmand Bak

Signe                Jensen                                                                 

Simon               Okholm                                                               

Sophie              Outzen                                                                

Steen                G                       Larsen                                       

Stine                 Krag                  Mathiasen      

Sune                 Frølund                                                               

Susanne           Buch                 Nielsen                                      

Søren                Engelsen                                                             

Søren                Axel                   Gustafsson     

Søren                Dahl                  Nabbedgaard Hansen           

Thor                 Hennelund      Nielsen                                      

Tobias              Kidde                Skov                                           

Tobias              Skiveren                                                              

Tobias              Hjertmann                                

Trine                 Schreiber                                                            

Yuliya               Sokolova          Kruse                                         

Øjvind              Larsen                                                                  

 

 

 


Forrige side: Medlemmer
Næste side: 2022-23