2022-23

Medlemmmer pr. 25. august 2022
(fuld web adgang til hele Danish Yearbook of Philosophy (DYP) til og med 2023, ret til at tilkøbe DYP på papir til ½ pris og fri adgang til årsmøde 2023)

Adam Diderichsen

Anders Engelund Kampman

Anders Fogh Jensen

Andreas Beck Holm

Andreas Beyer Gregersen

Andreas Brøgger Albertsen

Andreas Mebus

Anna Christina Hjuler Dorf

Anna Cornelia Ploug

Antje Gimmler

Anton Thorell Steinø

Asger Bo Skjerning Steffensen

Asger Sørensen

Bodil Garde

Brian Benjamin Hansen

Caroline Torpe Touborg

Carsten Fogh Nielsen

Cecilie Gregers Lorenzen

Cecilia Maria Hammersholt Pedersen

Christian Geisler

Christina Gaia Mølgaard

Christina Hejslet

Clara Wolf

David Jakobsen

Diana Bennedbæk

Ditte Marie Munch-Jurisic

Dorthe Jørgensen

Dorthe Nielsen

Emil Børty Nielsen

Erik Bendtsen

Esther Oluffa Pedersen

Fie Normann Sørensen

Finn Collin

Finn Jespersen

Finn Thorbjørn Hansen

Frederik Dehlholm

Frederik Rytter

Gabriel Rohde

Gustav Løhde Frøhlich

Hans C. Fink

Hans Siggaard Jensen

Helene Scott-Fordsmand

Helge Mogensen

Helle Gjellerup

Henrik Høgh

Henrik Jøker Bjerre

Henrik Klindt-Jensen

Henrik Schøneberg

Henrik Vase Frandsen

Inge Schiermacher

Jacob Dahl Rendtorff

Jacob Lautrup Kristensen

Jakob Due Lorentzen

Jens Sørensen Thisted

Jeppe Larsen

Jes Lynning Harfeld

Jesper Garsdal

Jesper Gorm Madsen

Jesper Lundsfryd Rasmussen

Jette Tolstrup

Joachim Schmidt Wiewiura

Johannes Adamsen

Johannes Lundberg

John H. M. Damsager

Jørgen Huggler

Jørgen Rasmussen

Kasper Eiset-Andersen

Kianoosh Khaksar

Kirsten Junge

Kristian-Alberto Lykke Cobos

Kristoffer Balslev Willert

Kurt Dauer Keller

Lars Binderup

Lars Erslev Andersen

Lars Forsberg

Lars Ulrik Thomsen

Lasse Nielsen

Line Kollerup

Lisbeth Benedikte Jørgensen

Lisbeth Rosenfeldt Svanøe

Lise Oxenbøll Huggler

Mace Ojala

Majken Sabina Skov

Malthe Høy Jensen

Marianne Raabye

Marianne Træbing Secher

Marie Anthony

Marie Mamsen

Martin Munk

Martin Skovbjerg Jensen

Merete Wiberg

Mia Hesselberg Thomsen

Mia Skjold Tvede Henriksen

Mikkel Björn Schmidt Olsen

Mikkel Helding Vembye

Mette Smølz Skau

Mogens Kim Skadborg

Morten Sestoft

Nicolai Kreiberg Knudsen

Nicolai Thuun Gadegaard Sørensen

Niels Christian Schou

Niels Thomassen

Niklas Amaru Oehlerich-Zurita

Nikolaj Nottelmann

Nikolaj Pilgaard Petersen

Nille Nielsen

Nina Bonderup Dohn

Oliver Tafdrup

Patrik Kjærsdam Telléus

Peter Borum

Peter Lütken Storm-Henningsen

Peter Wolsing

Poul René Bertelsen

Rasmus Dyring

Rasmus Højer Ejsing

Rasmus Thybo Jensen

Rikke Friis Bentzon

Robin May Schott

Ronni Godsk Hansen

Sigurd Lauridsen

Sessel Elmstrøm

Simon Okholm

Solveig Kirkegaard

Steen G Larsen

Stig Skov Mortensen

Sune Frølund

Sune Lægaard

Susanne Buch Nielsen

Søren Axel Gustafsson

Søren-Emil Schütt

Søren Brier

Søren Engelsen

Søren Harnow Klausen

Søren Riis

Thomas Aastrup Rømer

Thor Hennelund Nielsen

Ulla Yde

William Toke Mathorne

Yuliya Sokolova Kruse

Øjvind Larsen

 


Forrige side: Medlemmer
Næste side: 2021-22