Filosofiske anmeldelser, årg. 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 2, 2014 »

 • Jean-Paul Sartre: Eksistentialisme er en humanisme, v/ Anders Dræby Sørensen
 • Peter Kemp: Verdensborgeren – pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede, v/ Vanessa Laura Bowns Poulsen
 • Marsilio Ficino: Kommentar til Platons Symposion, eller Om eros, v/ Jon Auring Grimm
 • Friedrich Nietzsche: Schopenhauer som opdrager, v/ Anders Dræby Sørensen
 • Finn Thorbjørn Hansen: At stå i det åbne – dannelse gennem filosofisk undren og nærvær, v/ Anders Dirksen
 • Étienne de La Boétie: Frivillig Trældom, v/ Walid Mezian

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 2, 2014 »

 • Friedrich Nietzsche: Afgudernes tusmørke. Eller hvordan man filosoferer med hammeren, v/ Anders Dræby Sørensen
 • K. E. Løgstrup: Ophav og omgivelse. Metafysik III – Betragtninger over historie og natur og Jakob Wolf: Mennesket i universet – Ledsager til K. E. Løgstrup: Ophav og omgivelse. Metafysik III, v/ Chris Thomassen Lerche
 • Dan Zahavi: Husserls fænomenologi, v/ Michael Agerbo Mørch
 • Nils Gunder Hansen: Danske tidsånder 1940-2010 – fra Hal Koch og K.E Løgstrup til Anders Fogh Rasmussen, v/ Nis Bjarnhof
 • Adam Smith: Nationernes Velstand – En undersøgelse af dens væsen og årsager, v/ Mette Bak


Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 2, 2014 »

 • Ulla Thøgersen (red.): Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi, v/ Christian Bundgaard Svendsen
 • Asger Sørensen: I lyset af Bataille – Politisk filosofiske studier, v/ Jonas Demant Hansen
 • Preben Lilhav: Den unge Goethe. 1749-1786. Werther-geni og minister – en tekstmontage af Preben Lilhav, v/ Philip Martinussen 
 • Giorgio Agamben: Sprogets sakramente. En arkæologi for eden, v/ Martin Hauberg-Lund

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 2, 2014 »

 • Matias Møl Dalsgaard: Det protestantiske selv, v/ Bjørn Rabjerg
 • Peter K. Westergaard: Mennesket er et ceremonielt dyr (Ludwig Wittgensteins Bemærkniner om Frazers ’Den gyldne gren’), v/ Martin Hauberg-Lund 
 • Michael Polanyi: Den tavse dimension, v/ Rakel Blöndal Sveinsdóttir 
 • Peter Thielst: Kierkegaard i Grækenland. På øhop i forfatterskabet, v/ Anders Dræby Sørensen 
 • Hannah Arendt: Om Revolution, v/ Zeynep Üsüdür

 

Filosofiske Anmeldelser

 • udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
 • udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
 • henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi. 
 • skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer. 
 • tilgås frit on-line via DFS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS’ nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
 • købes i trykt udgave via DFS’ hjemmeside.
   

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: cand.mag. Finn Jespersen

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Stig Skov Mortensen

Ansvarlig i DFS' bestyrelse: Asger Sørensen

Redaktionskomité:
Asger Sørensen, Aarhus Universitet (DPU)

Carsten Fogh Nielsen, Aarhus Universitet

Cynthia Grund, Syddansk Universitet

Finn Jespersen, Filosofilærerforeningen

Finn Collin, Københavns Universitet

Jørgen Huggler, Aarhus universitet (DPU)

Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet

Lars Binderup, Syddansk Universitet

Peter Storm-Henningsen, Erhvervs-akademiet Lillebælt

Stig Andur Pedersen, Roskilde Universitet

Søren Gosvig Olesen, Københavns Universitet

Søren Riis, Roskilde Universitet

Thomas Schwarz Wentzer, Aarhus Universitet

Øjvind Larsen, Copenhagen Business School

Initiativtagere og stiftere:

Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen

Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen/Dansk Magisterforening