Filosofiske Anmeldelser, årg. 8, 2020

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 8, 2020 »

Rune Lykkeberg (red.): Hegel - for et større publikum, v/ Andreas Beyer Gregersen
Judith Butler: Ordenes vold, v/ Charlotte Torp Nielsen og Andreas Beyer Gregersen
Hans-Jørgen Schanz: Mennesket og alt andet, v/ Lise Søelund
Theodor W. Adorno: Aspekter af den nye højreradikalisme, v/ Andreas Beyer Gregersen
Jacques Rancière: Den uvidende lærer: Fem lektioner i intellektuel emancipation, v/ Anders Frederiksen Jensen og Andreas Beyer Gregersen
Jean-Paul Sartre: Etik. Hæfter til en moral, v/ David Mathias Paaske og Andreas Beyer Gregersen
Ludwig Wittgenstein: Bemærkninger om farverne, v/ Lise Søelund
Michel Foucault: Sindssygdom og psykologi, v/ Andreas Beyer Gregersen
Bernard Taureck: Lévinas - en indføring, v/ Andreas Beyer Gregersen
 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 8, 2020 »

Mikkel Bolt: På råbeafstand af marxismen, v/ Anders Frederiksen Jensen & Andreas Beyer Gregersen
Johnny Kondrup: Bjergtaget, v/ idéhistoriker og forfatter Lise Søelund
Sue Prideaux: Jeg er dynamit! – Friedrich Nietzsches liv, v/ Charlotte Torp Nielsen & Andreas Beyer Gregersen
Thomas Østergaard: Straffens filosofi, v/ Andreas Beyer Gregersen
Martha C. Nussbaum: Frygtens monarki: Et filosofisk blik på vores politiske krise, v/ Clara Wolf
Achille Mbembe: Nekropolitik og Afkolonisering af Universitetet, v/ Andreas Beyer Gregersen
Ursula Andkjær Olsen: Mit smykkeskrin, v/ Jane Straschnaja
Alenka Zupančič: Hvad er sex?, v/ Malthe Høy Jensen
Mads Rangvid: Drømmemaskinen – En ungdomsroman, v/Jens Viggo Olavi Nielsen

 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 8, 2020 »

Simone de Beauvoir: En tvetydighedens moral: Tre essays, v/ Stine Funder Poulsen, Charlotte Torp Nielsen og Andreas Beyer Gregersen
Friedrich Nietzsche: Om Vore Dannelsesanstalters Fremtid, v/ Martin Bjerre Bygballe
Félix Guattari: De tre økologier, v/ Andreas Beyer Gregersen
Svend Brinkmann: Om nej, v/ Jane Straschnaja
Andreas Beck Holm. Althusser, v/ Anders Frederiksen Jensen og Andreas Beyer Gregersen
Mads Vestergaard: Digital totalitarisme, v/ Mads Rangvid
Mikkel Bolt og Dominique Routhier (red.): Kapitalisme som religion, v/ Andreas Beyer Gregersen
Arthur Schopenhauer: Parerga og Paralipomena I, 2. Aforismer om Livsvisdom, v/ Lise Søelund
Slavoj Žižek: Ideologikritik, v/ Anders Frederiksen Jensen og Andreas Beyer

 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 8, 2020 »

Platon: Platons samlede værker i ny oversættelse: Bind VI, v/ Andreas Beyer Gregersen
John Benedicto Krejsler: At analysere med Deleuze - En rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund, v/ William Frost
Niels Jørgen Cappelørn: At leve i nuet og gå glip af det evige, v/ Lise Søelund
Michel Foucault: Klinikkens fødsel, v/ Andreas Beyer Gregersen
Shoshana Zuboff: Overvågningskapitalismens tidsalder - kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje, v/ Mads Rangvid
Mladen Dolar: En stemme - ikke andet, v/ Nikolaj Mosgaard Sømod
Per Jepsen: Pessimisme, v/ Jane Straschnaja
Simone Weil: Personen og det hellige og Note om afskaffelsen af de politiske partier, v/ Frank Nielsen og Andreas Beyer Gregersen
Elias Canetti: Masse og magt, v/ Andreas Beyer Gregersen
Signe Gjessing: Tractactus Philosophico-Poeticus, v/ Kristoffer Balslev Willert
 

 

Filosofiske Anmeldelser

  • Udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
  • Udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
  • Henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
  • Skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
  • Tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
  • Købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Anders Engelund Kampman, Roskilde Universitet

Initiativtagere og stiftere: Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen

 
 
Grafisk opsætning og sats: Louise Jensen