Udskriv denne side

Om selskabet

Alle årgange af Danish Yearbook of Philosophy er nu på nettet!


Alle årgange af Danish Yearbook of Philosophy (DYP) - helt tilbage fra 1964 - er nu tilgængelige på nettet som fuldtekst pdf-filer.

Denne sikring af den fortsat levende filosofiske kulturarv er frugten af det årelange samarbejde mellem Dansk Filosofisk Selskab (DFS) og forlaget Brill. Se her: https://brill.com/view/journals/dyp/dyp-overview.xml

Adgang til Danish Yearbook of Philosophy kræver dog medlemskab af DFS (se her), betaling eller fjernadgang fra et bibliotek, der har abonnement. Medlemmer af DFS vil blive tilsendt link i løbet af 2022. Ellers tjek dit lokale bibliotek, og se om der er adgang.

 Næste side: Kontakt