Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 6, 2018 »


Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 6, 2018 »


Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 6, 2018 »

 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 6, 2018 »

 
 
 


Filosofiske Anmeldelser
•udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
•udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
•henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
•skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
•tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
•købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Anders Engelund Kampman, Roskilde Universitet

Initiativtagere og stiftere: Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen
 
 
Grafisk opsætning og sats: Louise Jensen