Baggrund og formål

Dansk Filosofisk Selskab blev oprettet på en stiftende generalforsamling i København d. 20. marts 1999. Tanken bag selskabet er primært at styrke samarbejdet mellem de filosofiske miljøer på de højere uddannelses- og forsknings-institutioner i Danmark.

Samtidig søger selskabet at styrke kontakten mellem de danske miljøer og den internationale filosofi, bl.a. ved medlemskab af internationale filosofiske organisationer og ved invitation af prominente internationale filosoffer som gæstetalere ved vores årsmøder. Derudover vil selskabet søge at dække behovet for et nationalt forum for kontakt mellem de filosofiske universitetsmiljøer og filosofilærerne i gymnasiet og HF samt filosofi-interesserede på andre fag.

Foreningens struktur afspejler disse opgaver. Således er der fast repræsentation i bestyrelsen af de filosofiske institutter ved de højere uddannelsesinstitutioner, samtidig med at der også er repræsentation af filosofilærerne i Gymnasiet og HF.

Aktiviteter

Dansk Filosofisk Selskabs (DFS) største opgave er at stå for planlægningen af filosofi-årsmøderne, som siden 1999 år har været en årlig begivenhed i dansk filosofi. Selskabets årsmøder finder sted i begyndelsen af marts og går på skift mellem de filosofiske institutioner.

Hvert år har et hovedtema, men der er samtidig en lang række parallelle foredragssessioner om mange forskellige filosofiske temaer. Hovedtemaer har tidligere bl.a. været: Etik, Bevidsthedsfilosofi, Erkendelsesteori og anerkendelsens etik og Oplysningsfilosofi.

Hvert år har vi to internationale keynote addresses. Tidligere talere: Simon Blackburn, Ned Block, Manfred Frank, Robert Brandom, Axel Honneth, Jean-Luc Marion, Christine M. Korsgaard, Dick Howard, Andrew Feenberg, Evan M. Selinger, Alfred Nordmann, Catherine Elgin, Ted Gracyk, Ralph Wedgwood, Enrique Dussel, Andrew Bowie, David Robinson, Galen Strawson, Ingmar Persson, Graham Harman, Brian Leiter, Jessica Brown, Alenka Zupančič, Angelika Krebs, Gunnar Hindrichs, Paul Russell, Martin Kusch og Nicolas de Warren.

Ud over årsmødet, udgiver DFS de to tidsskrifter Danish Yearbook of Philosophy og Filosofiske Anmeldelser, vedligeholder en kalender og en bogliste for filosofi i Danmark, samt udsender et nyhedsbrev seks gange årligt.

Se hvordan du melder dig ind her.