Udskriv denne side

Om selskabet

Baggrund og formål

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) blev oprettet på en stiftende generalforsamling i København d. 20. marts 1999. Tanken bag selskabet er primært at styrke samarbejdet mellem de filosofiske miljøer på de højere uddannelses- og forsknings-institutioner i Danmark.

Samtidig søger DFS at styrke kontakten mellem de danske miljøer og den internationale filosofi, bl.a. ved medlemskab af internationale filosofiske organisationer, ved invitation af prominente internationale filosoffer som gæstetalere ved vores årsmøder og ved udgivelse af internationale publikationer.

Derudover vil selskabet søge at dække behovet for et nationalt forum for kontakt mellem de filosofiske universitetsmiljøer og filosofilærerne i gymnasiet og HF samt filosoffer og filosofi-interesserede på andre fag og institutioner.

DFS's struktur afspejler disse opgaver. Således er der fast repræsentation i repræsentantskabet af de filosofiske miljøer ved de højere læreanstalter, samtidig med at der også er repræsentation af bl.a. filosofilærerne i Gymnasium og HF.

Aktiviteter

DFS's største opgave er at stå for planlægningen af filosofi-årsmøderne, som siden 1999 år har været en årlig begivenhed i dansk filosofi. Selskabets årsmøder finder sted i begyndelsen af marts og går på skift mellem de filosofiske institutioner.

Hvert årsmøde har et hovedtema og et antal inviterede  internationale keynote addresses, ligesom der er en lang række parallelle foredragssessioner om mange forskellige filosofiske temaer. Se de tidligere års programmer her.

Ud over årsmødet, udgiver DFS de to tidsskrifter Danish Yearbook of Philosophy og Filosofiske Anmeldelser, vedligeholder en kalender, en portal og en bogliste for filosofi i Danmark, samt udsender et nyhedsbrev seks gange årligt.

Se hvordan du melder dig ind her.Næste side: Kontakt