Institutioner med udpegningsret til DFS' repræsentantskab

Udpegningsberettigede institutioner 2023-24 vedtaget på ordinær generalforsamling 3/3-23:

- Sektion for Filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet (KU)

- Afdeling for Filosofi og Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet (AU)

- Filosofigruppen ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (SDU)

- Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet (RUC)

- Center for Anvendt Filosofi ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (AAU)

- Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School (CBS)

- Forskningsenhed for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (DPU)

---

Censorkorpset for filosofi

- Filosofilærerforeningen ved Gymnasieskolernes Lærerforening

- Netværk for højskolefilosofi

Netværk for Kvinder og Nonbinære i Filosofi

Dynamis, ph.d.-forening for filosofi og beslægtede fag

TIDskrift

Danish Yearbook of Philosophy

Filosofiske Anmeldelser


Forrige side: Referater
Næste side: Vedtægter