Tidligere årsmøder

2023: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Århus Universitet
Hovedtema: The Nature of Nature
International hovedtalere: Kate Soper (London Metropolitan University) og Allan Stoekl (Penn State). Ekstra hovedtalere: Karen Barad (University of California, Santa Cruz.) og Joaquin Valdivielso (University of the Balearic Islands, Spain).

Program her og abstracts her.

 2022: Aarhus Universitet 
Hovedtema: Politics and Science
International hovedtaler: Sabine Roeser (TU D elft)

Program med abstracts her.

2021: Aalborg Universitet - via Zoom
Hovedtema: Anvendt filosofi
International hovedtaler: Jeff McMahan (Oxford University)

Program her og abstracts her.

2020: Syddansk Universitet
Hovedtema: Nationalisme og rationalitet
Internationale hovedtalere: Lisa Bortolotti (Dpt. of Philosoophy, University of Birmingham) og Nenad Miscevic (Dpt. of Philosophy, University of Maribor and Central European University, Vienna).

Program med abstracts her.

Se blog-omtale her.


2019: Erhvervsakademi Lillebælt (EAL), University College Lillebælt (UCL) Vejle
Hovedtema: Subjectivity in the Individual and the Group
Internationale hovedtalere: Helena de Preester, Achim Stephan og Dan Zahavi.

Mødets hjemmeside med program, abstracts etc. er her.

I anledning af årsmødets 20 års jubilæum var der i samarbejde med Vejle Teaterforening, arrangeret en spektakulær jubilæumsforestilling i forlængelse af Årsmødet:
http://www.vejleegnensteaterforening.dk/Forestillinger.112.aspx?recordid112=300

Se offentlig facebookgruppe med titlen Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2019 https://www.facebook.com/groups/610550415992997/ og brochuren.

2018: Roskilde Universitet (RUC)
Hovedtema: Self-knowledge and Realism
Internationale hovedtalere: Ursula Renz (Alpen-Adria Universität Klagenfurt) og Markus Gabriel (University of Bonn)..

Program med abstracts her.

Tale af Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

Omtale i Weekendavisen

2017: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet
Hovedtema: Retfærdighed - Justice
Internationale hovedtalere: Paul Standish (Institute of Education, University College London) og Rainer Forst (Institute of Political Science and Institute of Philosophy, Goethe University, Frankfurt am Main).

Program med abstracts her.

Forelæsning af Paul Standish på video.

Plakat

The Chairman’s Farewell Address

2016: Københavns Universitet
Hovedtema: Kontingens...
Internationale hovedtalere: Martin Kusch (Universität Wien) og Nicolas de Warren (Leuven).

Program med abstracts her.

The Chairman’s Concluding Address

2015: Århus Universitet
Hovedtema: Frihed og nødvendighed / Freedom and Necessity.
Internationale hovedtalere: Professor Gunnar Hindrichs (Universität Basel) og Professor Paul Russell (University of British Columbia). Se hjemmesiden for mødet her.

Program medabstracts her.

2014: Aalborg Universitet
Hovedtema: Kultur og Socialitet.
Internationale hovedtalere: seniorforsker Alenka Zupančič (Det Slovenske Videnskabs- og Kunstakademi i Ljubljana og gæsteprofessor ved European Graduate School) og professor Angelika Krebs (Universität Basel).

Program her og abstracts her.

2013: Syddansk Universitet
Hovedtema: Metafilosofi.
Internationalehovedtalere var: Jessica Brown (University of St. Andrews)og Brian Leiter (University of Chicago).

Program her og abstracts her.

2012: Roskilde Universitet (RUC)
Internationale hovedtalere: Ingmar Persson (Göteborg Universitet og Uehiro Centre for Practical Ethics, Oxford University, UK) og Professor Graham Harman (American University in Cairo, Egypten).

Program her, parallelsessioner her og abstracts her.

2011: Københavns Universitet
Internationale hovedtalere: Galen Strawson (University of Reading) og David Robinson (University of Oxford).

2010: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Århus Universitet
Hovedtema: Erfaring og opmærksomhed.
Internationale hovedtalere: Enrique Dussel (Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico) og Andrew Bowie (Royal Holloway, University of London).

Program her, parallelsessioner her og abstracts her.

2009: Århus Universitet
Hovedtema: Normativitet - At komme til rette med det regelmæssige og det uregerlige / Normativity - Coming to Terms with the Regular and the Unruly.
Internationale hovedtalere: Rainer Forst (Frankfurt a.M.) og Ralph Wedgwood (Oxford University).

2008: Syddansk Universitet
Hovedtema: Sansning, Erkendelsesteori og Æstetik.
Internationalehovedtalere: Catherine Elgin (Harvard Graduate School of Education)og Ted Gracyk (Minnesota State University Moorhead).

Program medabstractsher.

2007: Roskilde Universitetscenter
Hovedtema: Teknologifilosofi/Philosophy of Technology.
Internationalehovedtalere: Andrew Feenberg, Canada Research Chair in Philosophy of Technology (School of Communication, Simon Fraser University)og Evan M. Selinger, Assistance Professor (Department of Philosophy, Rochester Institute of Technology, New York).

2006: Københavns Universitet
Hovedtema: Filosofien og videnssamfundet/Philosophy and Knowledge Society
Internationalehovedtalere: Ian Hacking (College de France/University of Toronto)og Alfred Nordmann (Institut für Philosophie, Technische Universität Darmstadt/Philosophy Department, University of South Carolina).

2005: Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
Hovedtema: Oplysningsfilosofi/Enlightenment.
Internationalehovedtalere: Dick Howard, Professor of Philosophy (SUNY at Stony Brook), Professor Christine M. Korsgaard (Department of Philosophy, Harvard University)og Professor Jean-Luc Marion (Université de Paris IV (La Sorbonne)og University of Chicago).

2004: Århus Universitet
Hovedtema: The Epistemology and Ethics of Recognition.
Internationalehovedtalere: Professor Robert Brandom (Pittsburgh)og professor Axel Honneth (Frankfurt).

Program her.

2003: Syddansk Universitet
Hovedtema: Bevidsthedsfilosofi.
Internationalehovedtalere: Manfred Frank (Tübingen)og Ned Block (New York).

2002: Roskilde Universitetscenter
Tema: Etik. Internationalhovedtaler: Simon Blackburn.

2001: Københavns Universitet

2000: Århus Universitet


Forrige side: Fremtidige årsmøder
Næste side: Årbog