Udskriv denne side

Medlemskab


Hvem kan blive medlem?
Dansk Filosofisk Selskab er for enhver, der vil bidrage til at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mellem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske filosoffer (jf. vedtægterne, § 2). Medlemmer er derfor både filosoffer ansat ved landets universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, HF, højskoler etc., studerende i filosofi og interesserede i filosofi i øvrigt. Se nuværende medlemmer.

Hvad støtter man som medlem?
Som medlem støtter man DFS' arbejde for filosofien i Danmark gennem gratis ydelser leveret af frivillige så som Filosofiske Anmeldelser, den nationale filosofiske kalender og boglisten, samt nyhedsbrevet og nærværende hjemmeside.

Hvad får man som medlem?
Som medlem får man Danish Yearbook of Philosophy samt gratis adgang til selskabets årsmøde og stemmeret m.m. på selskabets årlige generalforsamling.

Hvor længe er man medlem?
Medlemsåret løber fra afslutningen af et årsmøde til og med det følgende årsmøde. Årsmødet finder normalt sted i begyndelsen af marts, og her afholdes også den ordinære generalforsamling.  Man er medlem i det medlemsår, hvor man har indbetalt sit kontingent (se nedenfor) med mindre man har angivet andet i forbindelse med sin indbetaling. 

Hvad koster medlemskab?
Ordinært medlemskab koster 400 kr om året. Studerende, ledige mv. betaler 200 kr. Ved tilmelding til selskabets Betalingsservice dog kun henholdsvis 350 kr. og 175 kr. Se videre her

OBS! Samarbejdet med Dansk Magisterforening (DM) betyder at DM-medlemmer ved indmeldelse i DFS kun betaler ½ pris det første år, hvis de i samme omgang tilmeldes Betalingsservice.


Hvordan bliver man medlem?
Ved at indbetale beløbet på gironr. 16868248, kortart 01. Hvis ikke man ønsker Betalingsservice, opret gerne årlig betalingsordre til betaling ultimo marts.

Husk tydelig navn, adresse og email-adresse. Angiv gerne telefonnummer og helst på en mobil.


Hvad med persondata?
Ved indmeldelse i DFS indsamles oplysninger om medlemmet i form af navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer med henblik på at kunne distribuere DFS’ årbøger og nyhedsmails samt at give DFS’ medlemmer gratis adgang til selskabets årsmøde. Selskabets formand og kasserer har adgang til DFS’ medlemskartotek.

På DFS’ generalforsamling i 2015 blev det vedtaget at offentliggøre medlemslister på selskabets hjemmeside. Se lister her.  Ved indmeldelse i DFS giver du samtykke til, at dit fornavn, forbogstav af evt. mellemnavn samt efternavn må fremgå af denne liste.

Kontakt selskabets kasserer, hvis du ikke ønsker at fremgå af listen.

Spørgsmål?

Kontakt kassereren