Udskriv denne side

Bøger udgivet i 2019

Udgivelser fra 2019. Bøgerne er listet alfabetisk efter titel.

Althusser
Andreas Beck Holm
Djøf Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

At analysere med Gilles Deleuze
John Benedicto Krejsler
Samfundslitteratur
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

At leve i nuet og gå glip af det evige
Niels Jørgen Cappelørn
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

At tænke med agential realisme
Malou Juelskjær
Samfundslitteratur
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

At være tanken tro
Lars Albinus
Eksistensen
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Begyndelsen: Essays af Thorkild Bjørnvig
Thorkild Bjørnvig
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Bemærkninger om farverne 
Ludwig Wittgenstein
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 4, årg. 8 2020 »

Bjergtaget: Illussion og forførelse fra Kierkegaard til Karen Blixen
Johnny Kondrup
Wunderbuch
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser, nr. 3, årg. 8, 2020 »

Bladartikler 1834-35/Bladartikler 1842-52/Bladartikler 1854-55
Søren Kierkegaard
Gyldendal
Udgivet 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Cartesianske meditationer – en indføring i fænomenologien
Edmund Husserl
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Communitas – Fællesskabets oprindelse og skæbne
Roberto Esposito
Forlaget THP
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Det andet køn
Simone de Beauvoir
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 4, årg. 7, 2019 »

De tre økologer
Félix Guattari
Antipyrine
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Digital totalitarisme
Mads Vestergaard
Informations Forlag 
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Drømmebogen

Emanuel Swedenborg
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Drømmemaskinen – en filosofisk ungdomsroman
Mads Rangvid
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 8, 2020 »

En lille bog om viljen
Ole Thyssen
People’s Press
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ensomhedsparathed – Eksistentialismens aktualitet
Hans Hauge
Eksistensen
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

En stemme – ikke andet
Mladen Dolar
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

En tvetydighedens moral
Simone de Beauvoir
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Etik – En grundbog
Jakob Birkler
Munksgaard
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen?

Etik – Hæfter til en moral
Jean-Paul Sartre
Hans Reitzels forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 4, årg. 8 2020 »

Et upolitisk menneskes betragtninger
Thomas Mann
Multivers
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen?

Filosofiske breve - om den engelske nation
Voltaire
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 4, årg. 7, 2019 »

Frygtens monarki
Martha Nussbaum
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 8, 2020 »

Fænomenologiens idé – Fem forelæsninger
Edmund Husserl
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Fænomenologi og hermeneutik – Anvendelse og argumentation i sygeplejen
Birgit Heimann Hansen
Samfundslitteratur
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Fremkaldte kulturrum
Esther Oluffa Pedersen
Hans Reitzels Forlag
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Gensyn med den store fortælling
Jakob Brønnum
Eksistensen
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Giv og i dag - Bønnens filosofi
Bertrand Vergely
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen erendnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Gådefuld bør man være – Wilhelm Hammershøi og inspirationen fra Søren Kierkegaard
Lisbeth Smedegaard Andersen
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Heideggers banalitet
Jean-Luc Nancy
Forlaget Wunderbuch
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 7, 2019 » 

Hvad er sex?
Alenka Zupančič
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 8, 2020 »

Identitet og fællesskab - Kierkegaard i dialog med nutiden
Birgit Bertung
Forlag1.dk
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 4, årg. 7, 2019 »

Ideologikritik
Slavoj Zizek
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Indledning til æstetikken
G.W.F. Hegels
Forlaget Senmund
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Indøvelse af christendom/En opbyggelig tale/To taler ved altergangen om fredagen
Søren Kierkegaard
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Klimakrisens rødder – Et spadestik dybere i kampen for klimaet
Anders Holst Bodin
Multivers
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Klinikkens fødsel
Michel Foucault
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 1019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Kreativ Etik – Etisk design og designeretik
Jacob Birkler
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kræv det umulige – Ideerne op til '68'
Peter Thielst
Det lille Forlag
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen?

Kunstens mening – Forsøg på en konstruktiv æstetik
Jörg Zeller
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Køn, krænkelser og konsekvens - med inspiration fra Kierkegaard
Birgit Bertung
Forlag1.dk
Udivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Lévinas – en indføring
Bernard Taureck
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 4, årg. 8 2020 »

Livsvidenskabernes materialitet - Slagmark 78
Thomas Erslev og Christoffer Basse Eriksen
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Louis Althusser
Andreas Beck Holm
Djøf Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser 

Masse og magt
Elias Canetti
Akademisk Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Mennesket og det andet – Bidrag til den eksistentielle fænomenologi
Michael Rasmussen
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nekropolitik og Afkolonisering af universitetet
Achille Mbembe
Aleatorik
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 8, 2020 »

Norm og spontanitet
K.E. Løgstrup
Forlaget KLIM
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Note om afskaffelsen af de politiske partier
Simone Weil
Aleatorik
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Om H.C. Andersens Kun en Spillemand
Søren Kierkegaard
Stauer Publishing
Udgivet 2019 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Om kulturvidenskabernes logik
Ernst Cassierer
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Om Nej
Svend Brinkmann
Gyldendal
Udgivet i 2019 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Os og dem – Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter
Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen anmeldet i Filosofiske Anmeldelser nr. 4, årg. 7, 2019 »

Overvågningskapitalismens tidsalder
Shoshana Zuboff
Informations forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Parerga og Paralipomena I, 2. Aforismer om Livsvisdom
Arthuer Shopenhauer
Forlaget Wunderbuch
Udgivet i 2020
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 8, 2020 »

Personen og det hellige
Simone Weil
Aleatorik
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Populisme, slavemoral og demokrati
Andreas Mebus
Forlaget Philosophia
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Proust og tegnene 
Gilles Deleuze 
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

På råbeafstand af marxismen
Mikkel Bolt
Antipyrine
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser, nr. 4, årg. 8, 2020 »

Rygrad og rummelighed
Rane Willerslev
Peolpe's Press
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 7, 2019 »

Scener fra et liv med filosofi
Niels Thomassen
Multivers
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Sindssygdom og psykologi

Michel Foucault
Hans Reitzels Forlag
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 4, årg. 8 2020 »

Skuespilsamfundet
Guy Debord
Aleatorik
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Skurke
Jens Kjeldgaard-Christiansen
Aarhus Universitetsforlag
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Skyggesider - To kulturfilosofiske essays om heksen og Auschwitz' ideologi
Poul Ferland
Books on Demand
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Sorgen over at være født
Åge Kahramån
Forlaget Senmund
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Sproget og ordet

Martin Heidegger
Hans Reitzels Forlag
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Synspunktet for min forfatter-virksomhed/Den bevæbnede neutralitet/Dømmer selv! Til selvprøvelse samtiden anbefalet
Søren Kierkegaard
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Tanker af en anden verden – Jørgen K. Bukdal – hans liv, værk og aktualitet
Niels Gunder Hansen
Gyldendal
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Totalitarismens oprindelse I
Hannah Arendt
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Totalitarismens oprindelse II
Hannah Arendt
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Totalitarismens oprindelse III
Hannah Arendt
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Tractatus Philosophico-Poeticus
Signe Gjessing
Forlaget Vandkunsten
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 8, 2020 »

Tro Mod Politik: Kristne værdier – byggesten til en kristen etik

Anders Gadegaard
Eksistensen
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Verden ifølge humaniora – 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed
Mikkel Bille Anders Engberg-Pedersen og Karen Gram-Skjoldager (red.)
Aarhus Universitetsforlag
Udkommer i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Åndens liv
Hannah Arendt
Forlaget Klim
Udgivet i 2019
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »


Forrige side: Bøger udgivet i 2020
Næste side: Bøger udgivet i 2018