Udskriv denne side

Om selskabet

Phd-foreningen Dynamis etableret.


På forårets årsmøde (7. marts 2020) blev foreningen Dynamis – Foreningen for Forskerstuderende i Filosofiske Fag etableret.

Hensigten med et nationalt netværk for (nuværende såvel som nyligt uddannede) ph.d.-studerende i filosofi inklusive søsterfag såsom idehistorie og videnskabsteori er at skabe grobund for kontakt og samarbejde mellem ph.d.-studerende på tværs af institutioner og afdelinger, og således styrke det fagfilosofiske fællesskab i ph.d.-laget.

Foruden et fælles skriveophold med kritiksessioner er der pt en række ph.d.-kurser og læsegrupper på bedding. Du kan komme i kontakt med foreningen ved at skrive til Anders Hee Nørbjerg Poulsen (anhee@sdu.dk) eller Anna Cornelia Ploug (acploug@ruc.dk).Næste side: Kontakt