Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2018


Filosofi med Børn v. Caroline Schaffalitzky de Muckadell (csm@sdu.dk)
NavnPræsentation

Søren Sindberg Jensen

”Hvis du nu er somialer og rejser til Thailand så er du stadig somalier” - Filosofi med børn og den multietniske skole

Caroline Schaffalitzky

Kan man måle effekten af filosofiske aktiviteter i skolen?

Tascha Brandt Schøsler

Filosofi-sessioner med børn som afsæt for udvikling af lærerpraksis

Anni Nielsen

Implicitte forudsætninger i undervisningsmateriale til Filosofi med børn

Esben Nedenskov Petersen

Filosofi med folk - demo-session

Martin Boris Kongshave

Et udkast til en model for vores spørgepraksis i Filosofi med Børn

Cæcilie Ketil Hejl

Filosofi med børn og risikoen for indoktrinering

Rikke Friis Bentzon

Filosofien i de naturvidenskabelige fag


Pædagogisk Filosofi v. Hans Siggaard Jensen (hsj@edu.au.dk)
NavnPræsentation

Peter Storm-Henningsen

Gamification of Philosophy

Asger Soerensen

Bildung and Citizenship Education


Religionsfilosofi v. Henrik Vase Frandsen (hvf@edu.au.dk)
NavnPræsentation

Johannes Abel

Albert Camus' reading of Kierkegaard's Fear and Trembling


Filosofihistorie v. Lise Huggler (l.o.huggler@gmail.com)
NavnPræsentation

Anna Cornelia Ploug

Om Machereys læsning af Hegels læsning af Spinoza

Frederik-Emil Friis Jakobsen

Digteren Empedokles


Craving for Reality: Prospects and Problems of Speculative Realism v. Jesper Lundsfryd (jesper.lundsfryd@gmail.com)
NavnPræsentation

Benjamin Boysen

The Embarrassment of Being Human: A Critique of Jane Bennett, Graham Harman and Hans Ulrich Gumbrecht

Martin Hauberg-Lund Laugesen

Hyperobjective Subscendence: On human beings as objects of nature


Feministisk filosofi v. Anna Cornelia Ploug (acploug@hotmail.com)
NavnPræsentation

Tone Frank Dandanell

Spekulative Realisme og Feminisme


NavnPræsentation


Anvendt Etik v. Jes Lynning Harfeld (jlh@learning.aau.dk)
NavnPræsentation

Cæcilie Varslev-Pedersen

Hegel, Kierkegaard og nihilisme


Community and ontology v. Rasmus Dyring (filrd@cas.au.dk) og Nicolai Krejberg Knudsen (filnk@cas.au.dk)
NavnPræsentation

Nicolai Krejberg Knudsen

World-transformation and Dasein in the plural. On the problem of social authenticity

Thomas Schwarz Wentzer

Oikos, polis, kosmos - Human resocialisation in the Anthropocene

Rasmus Dyring

On the Infinite Abysses of Ethical Community


Filosofisk Æstetik v. Anne Sejten (sejten@ruc.dk)
NavnPræsentation

Cynthia M. Grund

Taste and Normativity

Johannes Nøhr Lundberg

”Allermest undrer det mig at vi kan glemme” – litteratur som forskelle og værenstænkning

Anne Sejten

Artifikation og æstetisering

Rasmus Markussen

Det politiske i ny dansk litteratur - et perspektiv fra Jacques Rancière


Genstridig tænkning v. Oliver Kauffmann (kauffmann@edu.au.dk)
NavnPræsentation

Martin Grünfeld

Tænkningens (brud)linjer: den akademiske artikelform og tænkningens begrænsning

Martin Ejsing Christensen

Tænkning som erfaring


Politisk Filosofi v. Sune Lægaard (laegaard@ruc.dk)
NavnPræsentation

Sune Lægaard

Liberal Nationalism and the Problem of Religion

Kasper Lippert-rasmussen

Positiv særbehandling og mulighedslighed

Jakob Thrane Mainz

Om epistokrati: Et forsvar af Jason Brennan

Lasse Nielsen

What is the point of the harshness objection?

Andreas Beyer Gregersen

Det politiskes andet ansigt: Om den progressive traditions tredje begreb hos Étienne Balibar

Andreas Albertsen

Political Inequality and Voting advice applications

Jens Damgaard Thaysen

Gør stemmepligt os mere fri?

Rasmus Uhrenfeldt

Bør vi stemme åbent?

Andreas Bengtson

You Should Thank Us: Paternalism towards Future People

Steffen Kjær Johansen

Er den liberale frihedskamp død?


Teknologifilosofi v. Søren Riis (soerenr@ruc.dk) og Erik Bendtsen (erikb@ruc.dk)
NavnPræsentation

Erik Bendtsen

Om at forstå teknologi


AI - Law and Ethics v. Cecilie Eriksen (ce@law.au.dk)
NavnPræsentation

Cecilie Eriksen

Does AI need moral philosophy?

Anders Kofoed-Petersen

Hvad er og kan AI?

Hanne Marie Mozfeldt

AI som en forvaltnings- og forfatningsmæssig udfordring

Anne Gerdes

AI i militæret: Krigsrobotter

Sten Schaumburg-Müller

AI, Ret og Generelle Retsprincipper


Ontologi og Metafysik v. Søren Brier (sbr.msc@cbs.dk)
NavnPræsentation

Nikolaj Pilgaard Petersen

Absolut idealisme – et interessant forklaringspotentiale?

Caroline Torpe Touborg

The causal relata: instantaneous events


Turbulens - Paneldebat om Fake News v. Maiken Fredsøe (maikenfredsoe@gmail.com)
NavnPræsentation

Maiken Fredsøe

Kritikkens rolle og fake news


Etik v. Thomas Søbirk Petersen (thomassp@ruc.dk)
NavnPræsentation

Søren Harnow Klausen

Mod en procesorienteret teori om velbefindende?

Thomas Søbirk Petersen

A SOFT DEFENSE OF A UTILITARIAN THEORY OF CRIMINALIZATION

Raffaele Rodogno

Well-Being: Subjective or Objective?

Ditte Marie Munch-Jurisic

Ubevidst bias: Stol ikke på din mavefornemmelse!


Tysk Idealisme v. Anders Moe Rasmussen (filamr@cas.au.dk)
NavnPræsentation

Jacob Bittner

Towards an Ethics of Historicity: The Signature of Suicide in Kant and Fichte

Jacob Lautrup Kristensen

Kant and the cost of Virtue

Asger Sørensen

Kant and the Establishment of Peace


Erkendelsesteori og Vidensskabsteori v. Mikkel Gerken (mikkel@sdu.dk)
NavnPræsentation

Jens Sand Østergaard

The conceptual evolution of a diagnosis: On the history and problem of classification for autism spectrum disorders.

Mark Alfano

Twenty-first century perspectivism: The role of emotions in scientific inquiry

Line Andersen

Relying on others in mathematics: Cons and pros

Mads Hansen

What is missing from theories of biological individuality?

Jeroen de Ridder

Trust Among Scientists

Anna Drożdżowicz

Speakers’ reliability and how to track it - the ordinary case and the case of experts

Asbjørn Steglich-Petersen

Higher-Order Defeat and Doxastic Resilience

M. Azhar Hussain

Contextual Values and Scientific Knowledge: A Re-statement?

Esben Nedenskov Petersen

Epistemic necessity and knowledge


Marxisme ved Andreas Beck Holm
NavnPræsentation

Søren Mau

Kapitalens magt

Magnus Møller Ziegler

Alt eller intet: En kritik af Althussers opfattelse af Feuerbach

Niels Albertsen

Equivalence, Commensurability, Value. Three commensurability arguments in Capital and tensions in Marxist interpretations of value

Jonas Larsen

Abstrakt arbejde og det urbane