Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2018


Ontologi og Metafysik v. Søren Brier
NavnPræsentation

Søren Brier

Cybersemiotics ontology as a tool for transdisciplinary philosophy of science teaching.

Nikolaj Pilgaard Petersen

Absolut idealisme – et interessant forklaringspotentiale?

Caroline Torpe Touborg

The causal relata: instantaneous events


Marxisme v. Andreas Beck Holm
NavnPræsentation

Magnus Møller Ziegler

Alt eller intet: En kritik af Althussers opfattelse af Feuerbach

Eskil Riskær

Towards a Sustainable, Hegelian Notion of Absolute Responsibility - an Encyclopedic Defense

Niels Albertsen

Equivalence, Commensurability, Value. Three commensurability arguments in Capital and tensions in Marxist interpretations of value

Jonas Larsen

Abstrakt arbejde og det urbane


TIDskrift v. Lea Emilie Guichard Pilsborg
NavnPræsentation

Tidslogik og Fysik

Mia Skjold Henriksen, Magnus Møller Ziegler, Julie Kofod

Hvad laver PhD-studerende

Kresten Lundsgaard-Leth, Jesper Lundsfryd Rasmussen,

Debat om fremtidens filosofipensum


Logic and the Philosophy of Time v. Patrick Blackburn
NavnPræsentation

Patrick Blackburn

Arthur Prior: Philosophy, Time and Logic

Antje Rumberg

Actuality and Possibility in Branching Time

Torben Braüner

Hybrid Logic and its Proof-Theory

Claus Festersen

Reconsidering Friedman, Relativity, and the Dynamics of Reason

David Jakobsen

A.N. Prior’s journey from theology to tense-logic


Retsfilosofi v. Jakob v. H. Holtermann
NavnPræsentation

Jakob v. H. Holtermann

”Will I be brought before the ICC?” Revisiting deterrence of mass atrocities between Jus in Bello and Jus ad Bellum

Bjarke Viskum

Normativ retslære i teori og praksis

Louise Parker

Community Interests in International Law

Jon Rostgaard Boiesen

Bør steddatteren blive queer? Om retssociologi og feministisk kritik


NavnPræsentation


Filosofi med Børn v. Caroline Schaffalitzky de Muckadell
NavnPræsentation

Søren Sindberg Jensen

”Hvis du nu er somialer og rejser til Thailand så er du stadig somalier” - Filosofi med børn og den multietniske skole

Caroline Schaffalitzky

Kan man måle effekten af filosofiske aktiviteter i skolen?

Tascha Brandt Schøsler

Filosofi-sessioner med børn som afsæt for udvikling af lærerpraksis

Anni Nielsen

Implicitte forudsætninger i undervisningsmateriale til Filosofi med børn

Esben Nedenskov Petersen

Filosofi med folk - demo-session

Martin Boris Kongshave

Et udkast til en model for vores spørgepraksis i Filosofi med Børn

Cæcilie Ketil Hejl

Filosofi med børn og risikoen for indoktrinering

Rikke Friis Bentzon

Filosofien i de naturvidenskabelige fag


Pædagogisk Filosofi v. Hans Siggaard Jensen
NavnPræsentation

Peter Storm-Henningsen

Gamification of Philosophy

Asger Soerensen

Bildung and Citizenship Education

Hans Siggaard Jensen

Pædagogikkens arena og kampen om mennesket


Religionsfilosofi v. Henrik Vase Frandsen
NavnPræsentation

Johannes Abel

Albert Camus' reading of Kierkegaard's Fear and Trembling

Henrik Vase Frandsen

Begrebet magt i Løgstrups religionsfilosofi

Oliver Kauffmann

The philosophical suicide in Camus' The myth of Sisyphus


Tysk Idealisme v. Anders Moe Rasmussen
NavnPræsentation

Jacob Bittner

Towards an Ethics of Historicity: The Signature of Suicide in Kant and Fichte

Jacob Lautrup Kristensen

Kant and the cost of Virtue

Asger Sørensen

Kant and the Establishment of Peace


Etik v. Thomas Søbirk Petersen
NavnPræsentation

Jens Sand Østergaard

The conceptual evolution of a diagnosis: On the history and problem of classification for autism spectrum disorders.

Søren Harnow Klausen

Mod en procesorienteret teori om velbefindende?

Thomas Søbirk Petersen

A SOFT DEFENSE OF A UTILITARIAN THEORY OF CRIMINALIZATION

Raffaele Rodogno

Well-Being: Subjective or Objective?

Ditte Marie Munch-Jurisic

Ubevidst bias: Stol ikke på din mavefornemmelse!

Tim Munk Valgreen

Fra Bias Kultivering til Implicit Bias


Politisk Filosofi v. Sune Lægaard
NavnPræsentation

Sune Lægaard

Liberal Nationalism and the Problem of Religion

Kasper Lippert-rasmussen

Positiv særbehandling og mulighedslighed

Jakob Thrane Mainz

Om epistokrati: Et forsvar af Jason Brennan

Lasse Nielsen

What is the point of the harshness objection?

Andreas Beyer Gregersen

Det politiskes andet ansigt: Om den progressive traditions tredje begreb hos Étienne Balibar

Andreas Albertsen

Political Inequality and Voting advice applications

Jens Damgaard Thaysen

Gør stemmepligt os mere fri?

Rasmus Uhrenfeldt

Bør vi stemme åbent?

Andreas Bengtson

You Should Thank Us: Paternalism towards Future People

Steffen Kjær Johansen

Er den liberale frihedskamp død?


Community and ontology v. Rasmus Dyring
NavnPræsentation

Kresten Lundsgaard-Leth

Recognition & Self-Recogition: On "The Sickness unto Death" and the Limits of Social Identity

Nicolai Krejberg Knudsen

World-transformation and Dasein in the plural. On the problem of social authenticity

Thomas Schwarz Wentzer

Oikos, polis, kosmos - Human resocialisation in the Anthropocene

Rasmus Dyring

On the Infinite Abysses of Ethical Community


Teknologifilosofi v. Søren Riis og Erik Bendtsen
NavnPræsentation

Erik Bendtsen

Om at forstå teknologi

Antje Gimmler

A pragmatic analysis of synthetic biology

Martin Ejsing Christensen

Tænkning som erfaring

Martin Mose Bentzen

A Formalization of Kant’s Second Formulation of the Categorical Imperative

Søren Riis

Revolutions in the Wake of IoT: The Good, the Better and the Ugly


AI - Law and Ethics v. Cecilie Eriksen
NavnPræsentation

Cecilie Eriksen

Does AI need moral philosophy?

Anders Kofoed-Petersen

Hvad er og kan AI?

Anne Gerdes

AI i militæret: Krigsrobotter

Sten Schaumburg-Müller

AI, Ret og Generelle Retsprincipper

Henrik Palmer Olsen

kan computere finde ret?


Craving for Reality: Jesper Lundsfryd
NavnPræsentation

Diana Khamis

Correlationist Sterility

Benjamin Boysen

The Embarrassment of Being Human: A Critique of Jane Bennett, Graham Harman and Hans Ulrich Gumbrecht

Martin Hauberg-Lund Laugesen

Hyperobjective Subscendence: On human beings as objects of nature

Jesper Lundsfryd Rasmussen

Revisiting British Empiricism or: Graham Harman on Immediacy and Reality

Lars Lodberg og Jacob Lautrup Kristensen

The Kantian Catastrophe? Anti-correlationism and absolutist cravings


Erkendelsesteori og Videnskabsteori v. Mikkel Gerken
NavnPræsentation

Mikkel Gerken

How to balance Balanced Reporting and Reliable Reporting?

Julie Zahle

Epistemic Values and Multiple Methods in Case Study Research

Mark Alfano

Twenty-first century perspectivism: The role of emotions in scientific inquiry

Line Andersen

Relying on others in mathematics: Cons and pros

Mads Hansen

What is missing from theories of biological individuality?

Jeroen de Ridder

Trust Among Scientists

Anna Drożdżowicz

Speakers’ reliability and how to track it - the ordinary case and the case of experts

Asbjørn Steglich-Petersen

Higher-Order Defeat and Doxastic Resilience

Esben Nedenskov Petersen

Epistemic necessity and knowledge

Jakob G. Donskov

Solving the preface paradox with fragmentation


Maj 1968 – Maj 2018 – 50 år med kritik v. Øjvind Larsen
NavnPræsentation

Heine Andersen

Forskningsfrihed - ideal og virkelighed

Øjvind Larsen

Demokratisk styreform, Ytringsfrihed og Kritisk Praksis på Universitetet

Henning Salling Olesen

Basisdemokrati, fagkritik og statsstyring på universitetet i 1970erne

Ulrik Jørgensen

New Public Management – Fra demokrati til økonomisk styret markedsuniversitet

Finn Hansson

1968 - demokrati og uddannelsesreformer

Per Øhrgaard

Sprog og Dannelse - Fra mangfoldige kultursprog til engelsksproget monokultur

Hans Siggaard Jensen

Demokrati på universiteterne - refleksioner i anledning af 50-året for 1968

Christian S. Nissen

Fra Professorvælde til statsligt styringsrationale - Den nye "demokratiske universitetslov 1970"

Morten Thing

Maj 68 en kulturrevolution

Peter Duelund

1968 - et kulturpolitisk paradigmeskifte? Mellem demokratisering og demokrati.


Feministisk filosofi v. Anna Cornelia Ploug
NavnPræsentation

Mia Skjold Henriksen

Kvinden som tænkningens objekt


Filosofisk Æstetik v. Anne Sejten
NavnPræsentation

Dorte Jelstrup

Hvad er et kunstværk? - Definitionen af kunst og et den skabende kunstners praksis-perspektiv

Cynthia M. Grund

Taste and Normativity

Johannes Nøhr Lundberg

”Allermest undrer det mig at vi kan glemme” – litteratur som forskelle og værenstænkning

Anne Sejten

Artifikation og æstetisering

Rasmus Markussen

Det politiske i ny dansk litteratur - et perspektiv fra Jacques Rancière

Lars Axel Petersen

Hvad har æstetik og vandalisme med hinanden at gøre?


Det 19. århundredes filosofi v. Cæcilie Varslev og Per Jepsen
NavnPræsentation

Per Jepsen

Kierkegaard og Schopenhauer - og Sløk

Cæcilie Varslev-Pedersen

Stædig inderlighed: Hegels Eigensinn og Kierkegaards det Dæmoniske

Sofie Møller

Politisk forpligtelse ifølge Kant


Filosofihistorie v. Lise Huggler
NavnPræsentation

Alexander S. Ramsay

The Tragedy of Narcissism in Plato's Agathon

Frederik-Emil Friis Jakobsen

Digteren Empedokles

Jørgen Huggler

Émile et Sophie ou les Solitaires (Rousseau)

Peter Wolsing

Det splittede og det hele menneske. Hegels praktiske filosofi i filosofisk antropologisk perspektiv

Jesper Lundsfryd Rasmussen

‚Frit tror sig mennesket, når det rasler med sine lænker.’ Om iøjnefaldende genstande i Steffens’ antropologi


TIDskrift - Hvad laver PhD-studerende v. Lea Emilie Guichard Pilsborg
NavnPræsentation

Magnus Møller Ziegler

Venstrehegelianismen, Marx' Kapitalen og tesen om et brud