Udskriv denne side

Universitetsmiljøer

Universitetsmiljøer med ret til udpegning af et medlem af DFS' repræsentantskab:

Afdeling for Filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Afdeling for Filosofi og Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Filosofigruppen ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

Center for anvendt filosofi ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Forskningsenhed for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Andre universitetsmiljøer:

Archeology of the Female Intellectual Identity (AFII)
https://comm.ku.dk/research/philosophy/afii/

Censorkorps for Filosofi, Censorportalen, Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/censorkorps_for_filosofi

Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet
http://cfs.ku.dk/

CEPHAD (Centre for Philosophy and Design)
https://royaldanishacademy.com/cephad-centre-philosophy-design/about-cephad

Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
http://www.nbi.dk/~natphil/danskintro.html

Centre for the Study of Equality and Multiculturalism (CESEM), Københavns Universitet
http://cesem.ku.dk/

Center for Eksperimentel-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC) 
https://ps.au.dk/cepdisc

Convergent ethics and ethics of controversty (CEEC)
https://comm.ku.dk/research/philosophy/ceec/

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
http://www.teol.ku.dk/

Research Group on History and Philosophy of Science and Science Studies https://www.ind.ku.dk/english/research/hps/

Social Epistemology Research Group, Københavns Universitet
http://epistemology.ku.dk/

Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universietet
http://www.skc.ku.dk/

The Copenhagen Intellectual History Seminar, Københavns Universitet
http://intellectualhistory.ku.dk/

Forrige side: Portal
Næste side: Foreninger, selskaber og netværk