Udskriv denne side

Institutioner med udpegningsret til DFS' repræsentantskab

Udpegningsberettigede institutioner 2022-23 vedtaget på ordinær generalforsamling 4/3-22:

- KUSektion for Filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

- AU: Afdeling for Filosofi og Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

- SDU: Filosofigruppen ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

- RUC: Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

- AAU: Center for Anvendt Filosofi ved Institut for Læring og Filosofi (CAF), Aalborg Universitet

- CBS: Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF), Copenhagen Business School

- DPU: Forskningsenhed for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

---

- Censorkorpset for filosofi

- Filosofilærerforeningen ved Gymnasieskolernes Lærerforening

- Netværk for Kvinder og Nonbinære i Filosofi

- Dynamis, ph.d.-forening for filosofi og beslægtede fag

- TIDskrift

- Danish Yearbook of Philosophy

- Filosofiske Anmeldelser


Forrige side: Referater
Næste side: Vedtægter