Udskriv denne side

Institutioner med udpegningsret til DFS bestyrelse

Udpegningsberettigede institutioner 2019:

  • Afdeling for Filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet (KU)

  • Afdeling for Filosofi og Idéhistorie ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet (AU)

  • Forskningsgruppen Viden og Værdier ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet (SDU)

  • Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet (RUC)

  • Center for Anvendt Filosofi ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (AAU)

  • Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School (CBS)

  • Forskningsenhed for Pædagogisk Filosofi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (DPU)

 


Forrige side: Bestyrelsesreferater
Næste side: Formandskab