Udskriv denne side

Samarbejde med Dansk Magisterforening

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) samarbejder med Dansk Magisterforening (DM) om at give medlemmer af begge foreninger mulighed for faglig inspiration.

Som medlem af DFS har du adgang til DM-arrangementer, hvor DFS bidrager med oplægsholdere.

Som medlem af DM kan du blive medlem af DFS med 50% rabat det første år. Som medlem af DFS kan du bl.a. deltage gratis på DFS årsmøde. Derudover bidrager DFS til fyraftensmøder for DM’s medlemmer.

DFS' kalenderboglisten, tidsskriftet Filosofiske anmeldelser, DFS' nyhedsbrev og DFS' drift i øvrigt støttes af DM. Konkret betyder det, at DFS siden 2012 har kunnet trække på studentermedhjælp financieret af DM.

 

DM · Dansk Magisterforening · Peter Bangs Vej 30 · 2000 Frederiksberg · Telefon +45 38 15 66 00 · www.dm.dk