Udskriv denne side

Paper konkurrence - AFLYST FOR KOMMENDE ÅRSMØDE


Dansk Filosofisk Selskab (DFS) kårer på sit årsmøde årets bedste paper i dansk filosofi.

Vinderen kåres til årsmødets festmiddag, og det kårede paper vil efterfølgende blive sendt i review mhp. på at blive trykt i Danish Yearbook of Philosophy (DYP). Se her.

Deadline for indsendelse er 1. december.

Alle kan deltage, alle filosofiske emner, genrer og skoler er velkomne. Bedømmelseskomiteen tæller filosoffer fra alle danske universiteter, nemlig de universitetsudpegede medlemmer i DFS bestyrelse, der også udgør DYPs redaktionspanel. Se her.

For at kunne deltage skal et paper opfylde kravene til en artikel i DYP, dvs. at det skal være på engelsk, tysk eller fransk, ikke indsendt andre steder og max. 25 sider af 300 ord. Se videre vejledning til forfattere på DYPs hjemmeside hos forlaget Brill

Vinder-paper’et vil – med accept fra review’er og efter evt. revision – blive trykt i DYP med angivelsen: ”Paper of the Year in Danish Philosophy 20....” og tilsvarende på tysk og fransk.

Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at paper'et uploades via DYPs Editorial Manager senest den 1. december, at man har tilmeldt sig DFS’ årsmøde senest samme dag med et abstract af det pågældende paper, og at man meddeler sin deltagelse til undertegnede Se årsmødets hjemmeside.

Evt. spørgsmål kan rettes til Asger Sørensen, aso@edu.au.dk


Forrige side: Årsmøde
Næste side: Kommende årsmøde