Udskriv denne side

Medlemskab af Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) er medlem af Den Internationale Føderation af Filosofiske Selskaber, FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie), der blev dannet i 1948.

FISP er anerkendt af FN og UNESCO som repræsentant for filosofi på verdensplan. Se videre her.

FISP afholder hvert femte år en filosofisk verdenkongres. Se videre her.

På verdensfilosofikongressen afholdes også generalforsamling og møder i styrelsen. En af de tidligere præsidenter er Peter Kemp, Aarhus Universitet, og i styrelseskommiteen sidder bl.a. Jacob Dahl Rendtorff, Roskilde Universitet. Se videre her