Udskriv denne side

Links

Filosofiske institutioner i Danmark


Censorkorps for Filosofi, Censorportalen, Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ikv/uddannelse/censorkorps_for_filosofi

Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet
http://cfs.ku.dk/

CEPHAD (Centre for Philosophy and Design)
https://kadk.dk/en/cephad

Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
http://www.nbi.dk/~natphil/danskintro.html

Centre for the Study of Equality and Multiculturalism (CESEM), Københavns Universitet
http://cesem.ku.dk/

Danish Centre for Philosophy and Science Studies, Aalborg Universitet
http://www.philosophy.aau.dk/

Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
http://www.teol.ku.dk/

Filosofi, Københavns Universitet
http://filosofi.ku.dk/

Afdeling for filosofi og idehistorie, Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet
http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/filosofiogidehistorie/

Filosofi og Videnskabsteori, Roskilde Universitet
http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/filosofi-og-videnskabsteori/

Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School (CBS)
http://www.cbs.dk/Forskning/Institutter-centre/Institutter/LPF

Social Epistemology Research Group, Københavns Universitet
http://epistemology.ku.dk/

Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universietet
http://www.skc.ku.dk/

The Copenhagen Intellectual History Seminar, Københavns Universitet
http://intellectualhistory.ku.dk/

SELSKABER OG NETVÆRK

Dansk Filosofisk Selskab
http://www.filosofiskselskab.dk/

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM)
http://www.dsmfem.dk/velkommen

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis
http://www.dsfp.dk/

Erhvervsfilosofi
http://erhvervsfilosofi.dk/

Filosofisk Forening
http://ifi.au.dk/filosofi/enhed/ff/

Filosofisk Forum
http://www.filosofisk-forum.dk/

Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi
http://www.samfil.dk/

Hugin og Munin
http://odinsravne.blogspot.dk/

Idealismekredsen
http://www.idealismekredsen.dk/blog/

Institut for menneskerettigheder
http://www.menneskeret.dk/

Løgstrup arkivet
http://teo.au.dk/forskning/aktuelt/loegstrup/

Løgstrupseminarer
http://ifi.au.dk/forskning/loegstrupseminarer/

Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning (NTSMB)
http://www.ntsmb.dk/NTSMB/Right_Now.html

Nordjysk Filosofisk Forening
http://www.n-f-f.dk/

NordPhil
http://nordphil.com/svenska/

PHILOSOPHY meets POPULAR CULTURE
http://www.philpopculture.dk/

Pædagogisk Filosofisk Forening
http://www.paedagogiskfilosofi.dk/

Selskabet for Filosofi og Psykologi
http://selskabetfp.dk/

Filosofisk Studenterkollokvium
http://aula.au.dk/courses/FSK/index.php

http://www.facebook.com/pages/Filosofisk-Studenterkollokvium/236935923009990?sk=info

Søren Kierkegaard Selskabet
http://www.kierkegaardselskabet.dk/

Svensk Forum for Filosofi
http://filosofiforum.com/

The Aesthetics of Music and Sound (Delvis samme som Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning (NTSMB))

http://www.soundmusicresearch.org/Events.html

Links opdateres takket være DFS' samarbejde med Dansk Magisterforening (DM) og projekt Fagligt forum. Læs mere om projektet her »


Forrige side: Beijing 2018