Udskriv denne side

Kommende årsmøde

Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2018, RUC
Call for papers

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) afholder sit 19. årsmøde i 2018 den 2.-3. marts på
Roskilde Universitet
Universitetstvej 1
4000 Roskilde

Årsmødets egen hjemmeside

 

Årsmødet er et bredt arrangement for medlemmer af Dansk Filosofisk Selskab, fagfilosoffer fra universiteter og gymnasier, filosofistuderende og interesserede i øvrigt.

Ved Årsmødet, 2018 vil der være foredrag fra to internationalt anerkendte hovedtalere, Ursula Renz (Alpen-Adria Universität Klagenfurt) og Markus Gabriel (University of Bonn).

Hermed indkaldes der til deltagelse i årsmødet: Som vanligt vil der være parallelsessioner for filosofiens hovedområder, hvor de fleste vil kunne finde sig til rette. Der er desuden mulighed for at arrangere og tilmelde særlige parallelsessioner i form af workshop og paneldebatter. Arrangørerne håber på et årsmøde, der afspejler mangfoldigheden blandt danske filosoffer.

Vigtige datoer (OBS! For opdateringer, se Årsmødets egen hjemmeside)
• 29. sep. 2017: Hjemmeside for årsmødet åbner.
• 1. nov. 2017: Første frist for tilmelding af sessioner
• 1. dec. 2017: Første frist for registrering af præsentationer - og frist for deltagelse i paperkonkurrence

• 1. dec. 2017: Webshoppen åbnes med mulighed for betaling for deltagelse, frokoster og middag
• 15. dec. 2017: DFS Nyhedsbrev med Program draft 1.0
• 1. jan. 2018: Sidste frist for tilmelding af sessioner
• 15. jan 2018: Sidste frist for registrering af præsentationer

• 1. feb. 2018: DFS Nyhedsbrev med Program draft 2.0
• 15. feb. 2018: Webshoppen lukker for betaling og sidste frist for registrering af deltagelse i årsmødet
• 20. februar 2018: Det endelige program på hjemmesiden

• 2. marts 2018: Årsmødet 2018 åbnes på RUC

Tilmelding af sessioner og tovholdere
Mail med navn, institution og titel på den foreslåede session sendes til Fatima Sabir, fsabir@ruc.dk

Registrering af individuelle præsentationer
Skal ske elektronisk via link fra DFS’ hjemmeside. Åbning af registrering sker 29. september.

Format for oplæg og sessioner
Individuelle præsentationer har en tidsramme på 45 min. (inklusiv tid til diskussion). Der er mulighed for tilmelding af hele sessioner. Derudover kan der forslås paneler eller workshops uden individuelle præsentationer. Disse indledes med 10 minutters introduktion og kan have op til fire paneldeltagere. Allerede eksisterende netværk kan tilmelde fælles indlæg eller arrangere en workshop. Sessionerne varer i alt enten 90, 135 eller 180 minutter og er enten dansk eller engelsksproget.

OBS!
Kun ved tilmelding og registrering inden første frist kan man evt. bede om bestemt dag og tidspunkt. Ved senere tilmelding vil arrangørerne fordele de tilmeldte over de to dage efter de givne praktiske og faglige vilkår.

Emner og antal sessioner bliver først endeligt fastlagt, når de tilmeldte foredrag foreligger, og det endelige program lægges.

Deltagelse i årsmødet
Alle deltagere skal tilmeldes årsmødet. For medlemmer af DFS er deltagelse gratis. Det er muligt at melde sig ind i DFS via følgende link:

Indmeldelse i Dansk Filosofisk Selskab

Uden medlemskab skal man betale for deltagelsen i årsmødet via webshop – 250 kr. (125 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse).

Åbningen af webshop meddeles i DFS’ nyhedsbrev. I webshop er det også muligt at betale for deltagelse i frokost og middag.

Med ønske om et festligt og givende årsmøde,
Organisationskomiteen på RUC:

Esther Oluffa Pedersen
Søren Riis
Patrick Blackburn
Fatima Sabir


Forrige side: Paper konkurrence
Næste side: Fremtidige årsmøder