Udskriv denne side

Foreninger, selskaber og netværk

Foreninger, selskaber og netværk med ret til udpegning af et medlem af DFS' repræsentantskab:

Filosofilærerforeningen ved Gymnasieskolernes Lærerforening

Netværk for Kvinder I Filosofi (NKIF)

Ph.D.-foreningen Dynamis

Andre foreninger selskaber og netværk:

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode (DSMFEM)
http://www.dsmfem.dk/velkommen

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis
http://www.dsfp.dk/

Erhvervsfilosofi
http://erhvervsfilosofi.dk/

Filosofipatruljen 
https://www.filosofipatruljen.dk/

Filosofisk Forening
http://filosofiskforening.dk/

Filosofisk Forum
http://www.filosofisk-forum.dk/

Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi
http://www.samfil.dk/

Idealismekredsen
http://www.idealismekredsen.dk/blog/

Institut for Marxistisk Analyse 
http://marxistiskanalyse.dk/

Nordjysk Filosofisk Forening

https://www.facebook.com/pages/Nordjysk-Filosofisk-Forening/111110452236504

NordPhil
http://bit.ly/nordphil

PHILOSOPHY meets POPULAR CULTURE
http://www.philpopculture.dk/

Pædagogisk Filosofisk Forening
http://www.paedagogiskfilosofi.dk/

Selskabet for Filosofi og Psykologi
https://www.facebook.com/selskabetFP/

Filosofisk Studenterkollokvium (KU)
https://www.facebook.com/fsk.kua 

Filosofisk Studenterkollokvium (AU)
https://www.facebook.com/filosofiskstudenterkollokvium/ 

Søren Kierkegaard Selskabet
http://www.kierkegaardselskabet.dk/

Svensk Forum for Filosofi
http://filosofiforum.se/forum/index.php

The Aesthetics of Music and Sound (Delvis samme som Netværk for Tværvidenskabelige Studier af Musik og Betydning (NTSMB))
http://www.ntsmb.dk/NTSMB/Right_Now.htmlForrige side: Universitetsmiljøer
Næste side: Tidsskrifter