Udskriv denne side

Filosofiske Anmeldelser, årg. 7, 2019

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 7, 2019 »

  • Mikkel Thorup, Maria Brockhoff og Rikke Alberg Peters: Den skjulte sandhed, v/ Center for Politisk Tænkning
  • Voltaire: Filosofiske breve - om den engelske nation, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Martin Herbst: De syv glæder - Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder, v/ Jane Straschnaja
  • Simon Critchley: De døde filosoffers bog, v/ Jacob Bittner
  • Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks: Os og dem – identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Andreas Beck Holm: Benedikt Spinoza, v/ Kristoffer Balslev Willert
  • Birgit Bertung: Identitet og fællesskab, v/ Lise Søelund
  • Simone de Beauvoir: Det andet køn, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Theodor W. Adorno: Negativ dialektik, v/ Andreas Beyer Gregersen
 
 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 7, 2019 »

  • Ole Thyssen: En lille bog om eksistensen, v/ Jens Viggo Olavi Nielsen
  • Ulrik Nissen: Ansvar, v/ Jane Straschnaja
  • Ulrik Nissen: Ansvar, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Birgitte Eskildsen (red.): Den politiske filosof, v/ Lise Søelund
  • Rane Willerslev: Rygrad og rummelighed – Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb, v/ Jens Viggo Olavi Nielsen
  • Mladen Dolar: Køn, filosofi og psykoanalyse, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Jean-Luc Nancy: Heideggers banalitet, v/ Lasse Martin Jørgensen
  • Brian Benjamin Hansen & David Mayntz (red.): Det ækle, v/ Andreas Beyer Gregersen


Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 7, 2019 »

  • Jan-Werner Müller: Kampen om demokratiet. Politiske ideer i det tyvende århundredes Europa, v/ Tobias Kjeldgaard
  • Friedrich Nietzsche: Vi frygtløse, v/ Thor Hennelund Nielsen
  • David Budtz Pedersen, Finn Collin & Frederik Stjernfelt (red.): Kampen om mennesket, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Christoffer Boserup Skov: Bliv til – en filosofisk arbejdsbog, v/ Lise Søelund
  • David McLellan: Karl Marx – En biografi, v/ Jane Straschnaja
  • Ronan de Calan & Donatien Mary: Karl Marx' genfærd, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Luigi Pareyson: Eksistens og person, v/ Lise Søelund4
  • Markus Gabriel: Hvorfor verden ikke findes, v/ David Larsson


Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 7, 2019 »

  • Anne-Marie Eggert Olsen: At forandre verden – En læsning af Platons politiske filosofi i Staten, v/ Aalborgs læsekreds for politisk filosofi
  • Slavoj Žižek: Den nye klassekamp. De sande årsager til flugt og terror, v/ Robert Holmquist
  • Claus Bryld: Edmund Burke – Konservatismens profet, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Alain Badiou: Lykke, v/ Lise Søelund
  • Cecilie Eriksen (red.): Ulydighed & etisk dynamik, v/ Aalborgs læsekreds for politisk filosofi
  • Philippe Lacou-Labarthe: Det politiskes fiktion, v/ Andreas Beyer Gregersen
  • Kai Sørlander: Indføring i filosofien, v/ Lise Søelund
 
 
 

Filosofiske Anmeldelser

  • Udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
  • Udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
  • Henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi.
  • Skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer.
  • Tilgås frit on-line via DFS' hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS' nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
  • Købes i trykt udgave via DFS' hjemmeside.


ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: Erik Bendtsen, Rsokilde Universitet

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Anders Engelund Kampman, Roskilde Universitet

Initiativtagere og stiftere: Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen
 
 
Grafisk opsætning og sats: Louise Jensen