Udskriv denne side

Filosofiske Anmeldelser, årg. 5, 2017

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 5, 2017 »
 
  • Friedrich Nietzsche: Morgenrøde – tanker om de moralske fordomme, v/ David Larsson
  • K. E. Løgstrup: En fremstilling og vurdering af Max Schelers "Der Formalismus in der Ethik und der materiale Werteethik, v/ Malthe Strandby Nielsen
 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 5, 2017 »

  • Troels Engberg-Pedersen: Antikkens etiske tradition – fra Sokrates til Marcus Aurelius (2. udgave), v/ Lise Søelund
  • Giorgio Agamben: Nøgenhed, v/ Simon Okholm
 

Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 5, 2017 »

  • Richard Rorty: Håb i stedet for viden. Filosofi og socialt håb, v/ Christian Bundgaard Svendsen
  • Mogens Pahuus: Dansk livsfilosofi. Eksistens og natur. Det dobbeltsidige menneske og dets livsverden, v/ Niels Thomassen
  • Immanuel Kant: At blive til menneske: Immanuel Kant om opdragelsens kunst. Om pædagogikken, v/ Anders Dræby Sørensen


Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 5, 2017 »

  • Anne Elisabeth Sejten: Anledninger til æstetik. Kunst, intellekt og subjektivitet i Paul Valérys, v/ Andreas Vinther Jensen
  • Thomas Ploug (red.): Mening med tiden, v/ Lise Søelund
  • Svend Andersen: Af og til intet – Ledsager til K.E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse. Metafysik IV, v/ Andreas Mebus