Udskriv denne side

Medlemskab

Hvem kan blive medlem?
Dansk Filosofisk Selskab er primært for filosoffer ved landets universiteter, gymnasier og HF, men alle interesserede kan melde sig ind. Se nuværende medlemmer.

Hvad støtter man som medlem?
Som medlem støtter man DFS' arbejde for filosofien i Danmark gennem gratis ydelser leveret af frivillige så som Filosofiske Anmeldelser, den nationale filosofiske kalender og boglisten, samt  nyhedsbrevet.

Hvad får man som medlem?
Som medlem får man Danish Yearbook of Philosophy samt gratis adgang til selskabets årsmøde og stemmeret m.m. på selskabets årlige generalforsamling.

Hvor længe er man medlem?
Medlemsåret løber fra afslutningen af et årsmøde til og med det følgende årsmøde. Årsmødet finder normalt sted i begyndelsen af marts, og her afholdes også den ordinære generalforsamling.  Man er medlem i det medlemsår, hvor man har indbetalt sit kontingent (se nedenfor) med mindre man har angivet andet i forbindelse med sin indbetaling. 

Hvad koster medlemskab?
Ordinært medlemskab koster 400 kr om året. Studerende, ledige mv. betaler 200 kr. Ved tilmelding til selskabets Betalingsservice dog kun henholdsvis 350 kr. og 175 kr. Se videre her

OBS! Ved indmeldelse betaler medlemmer af Dansk Magisterforening kun ½ pris det første år, hvis de i samme omgang tilmeldes Betalingsservice.


Hvordan bliver man medlem?
Ved at indbetale beløbet på gironr. 16868248, kortart 01. Hvis ikke man ønsker Betalingsservice, opret gerne årlig betalingsordre til betaling ultimo marts.

Husk tydelig navn, adresse og email-adresse. Angiv gerne telefonnummer og helst på en mobil.

 

Spørgsmål?

Kontakt kassereren