Udskriv denne side

Om selskabet

Ny beskikkelse af filosofiske censorer


Ny beskikkelsesperiode fra 1. april 2022.

Den nuværende 4 årige censorbeskikkelsesperiode ved universitetsområdet udløber
for hovedparten af censorkorpsene, herunder det filosofiske den 31. marts 2022.

Ansøgningsfrist om at komme i betragtning til beskikkelse til det kommende censorkorps er den 29. oktober 2021. Samme dato er frist for tilkendegivelse af ønske om genbeskikkelse.

 

Sekretariat for censorkorps tilknyttet Syddansk Universitet (SDU) - som er tilfældet for filosofi - har oprettet ansøgningsside (Beskikkelse til censorkorps 2022-2026 (tilmeld.dk)) og opslagsside (https://www.sdu.dk/da/censoropslag).

Et kort opslag ligger på www.magisterjob.dk.

 

OBS!

For censorer, der ønsker genbeskikkelse:

Ønsker man genbeskikkelse som censor i det filosofiske censorkorps, skal man tilkendegive senest 29. oktober 2021, at man ønsker genbeskikkelse. Tilkendegivelsen skal sendes til humcensor@sdu.dk, og det skal tydeligt angives i emnefeltet, hvilket censorkorps tilkendegivelsen vedrører - altså det filosofiske.

Tilkendegivelsen er ikke en garanti for genbeskikkelse. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst ¼ af censorerne i censorkorpset, jf. § 58, nr. 3, Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22Næste side: Kontakt