DFS' hjemmeside fungerer som portal for filosofi i Danmark og i Norden.

Ud over den nationale kalender med filosofiske arrangementer, så er her en oversigt over filosofisk relevante:

Universitetsmiljøer

Foreninger, selskaber og netværk

Tidsskrifter

Højskoler

Aftenskoler og fritidsundervisning

Links opdateres takket være DFS' samarbejde med Dansk Magisterforening (DM).