Udgivelser fra 2013. Bøgerne er listet alfabetisk efter titel.

Afgudernes tusmørke. Eller hvordan man filosoferer med hammeren
Friedrich Nietzsche. Oversættelse, indledning og noter ved Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3., årg. 2, 2014 »

Alle tiders Kierkegaard - 200 år med en global dansker
Joakim Garff
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Aristoteles
Mogens Herman Hansen
Udgivet i 2013
Djøf Forlag
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Asubjektiv fænomenologi - Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag
John Mogensen
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

At leve med Kierkegaard
Sørine Gotfredsen
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

At tænke er at gå på opdagelse – om at filosofere med børn
Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Blikskift - Tre essays om filosofisk iagttagelse
Ole Thyssen
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Danske Tidsånder 1940-2010. Fra Hal Koch og K.E. Løgstrup til Anders Fogh Rasmussen
Nils Gunder Hansen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 2, 2014 » 

Den indre erfaring. Lærebog i meditation. Efterskrift 1953. Forelæsninger om ikke-viden
Georges Bataille
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den kommende opstand
Den usynlige komité
Antipyrine
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Den sene Nietzsche - Nietzsche i hans udvikling, 4. del 
Friedrich Nietzsche 
internetAkademiet 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den unge Goethe 
V/ Preben Lilhav
internetAkademiet 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 2, 2014 » 

Eksistentialisme er en humanisme
Jean-Paul Sartre
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2010
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Engagementets poetik 
Peter Kemp
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ernst Cassirer 
Arne Jørgensen 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Etik og værdier i sygeplejen
Jørgen Husted
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Eventologien. Begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser
Ole Fogh Kirkeby
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Filosoffen Niels Bohr
David Favrholdt
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 4, årg. 6, 2018 » 

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi
Ulla Thøgersen (red.)
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Omtale fra DR P1: Eksistens tager "Filosoffen på arbejde" på ordet »
Anmeldelse fra Folkeskolen » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 2, 2014 (pdf) »

Filosofiens egenværdi
Morten Paustian
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Filosofi i praksis - 4 filosofimetoder - med Platon som inspiration 

Henrik Krog Nielsen
Forlaget X 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Læs anmeldelser fra andre medier »
Vil du anmelde bogen? »

Filosofiske udspil 
Hans Fink 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 1, 2013 » 

Filosofiske undersøgelser om den menneskelige friheds væsen og de dermed sammenhængende genstande
F. W. J. Schelling
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Fjendskab
Mikkel Thorup
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nummer 2, årg. 4, 2016 »

Forstå etikken
Jesper Ryberg
Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Francis Bacon. Sansningens logik
Gilles Deleuze
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Genkaldelse. Bevidsthedshistoriske strejftog

Klaus P. Mortensen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser. 

Giorgio Agamben - en introduktion
Eva Geulen
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 

Christoffer Boserup Skov og Kasper Larsen 
Systime 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

HATE SPEECH - Fra hadetale til hadesyn
Red. Rune Engelbreth Larsen, Jens Lohmann og Klaus Slavensky 
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?
Anders Fogh Jensen 
Akademisk Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Indledning til filosofiske studier
Arne Thing Mortensen
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard gentaget
Antologi (Søren Mads Mau, Rasmus Ugilt, Ole Morsing, Benjamin Dalton, Tone Frank Dandanell, Henrik Jøker Bjerre, Kresten Lundsgaard-Leth, Brian Benjamin Hansen)
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Kierkegaard - lidenskabens tænker
John Rydahl, Pia Søltoft, Mette Berndsen
Forlaget Systime
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaards København
Peter Tudvad
Rosinante
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard i Grækenland. På øhop i forfatterskabet
Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 2, 2014 »

Kierkegaard mellem Mynster og Grundtvig
Preben Lilhav
InternetAkademiet
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard når han er bedst - og værst
Redigeret af Joakim Garff
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaards psykologi
Kresten Nordentoft
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Komedie - kunsten at skille sig ind 
Alenka Zupancic 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 1, 2013 »

Kommentar til Platons ’Symposion’, eller ’Om eros’ 
Marsilio Ficino, indledning, oversættelse og noter ved Leo Catana 
Museum Tusculanums Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser. 

Livet I Den Uendelige Resignations Sfære (e-bog)
Karl Ove Knausgård
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Livskraften
Morten Paustian
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi
Habermas, Luhmann, Giddens
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Manet. Et biografisk og kritisk studie
Georges Bataille
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mellem ting - Foucaults filosofi
Anders Fogh Jensen
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mennesket er et ceremonielt dyr 
Peter K. Westergaard
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 1, årg. 2, 2014 » 

Mennesket i universet
Jakob Wolf
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Modernitet - kristendom og etik 
Preben Brock Jacobsen
Systime 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Mynster og Kierkegaard
En tekstmontage ved Preben Lilhav
internetAkademiet 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mødets fornuft. - eller at tænke væren etisk
Malene Busk
Museum Tusculanums Forlag 
Udgivesi 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nationens Velstand I+II 
Adam Smith, oversat af Claus Bratt Østergaard 
Informations Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 2, 2014 (pdf) » 

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind I
Niels Bohr 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind II
Niels Bohr 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind III
Niels Bohr
Forlaget Philosophia
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Niels Hemmingsen - Storhed og fald 
Martin Schwarz Lausten 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nietzsches filosofi. Indføring og overblik
Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013 (2. udgave: Stærkt revideret udgave af samme titel fra 1999)
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nye spørgsmål om teknikken
Antologi. Redigeret af Kasper Hedegård Schiølin og Søren Riis
Aarhus Universitets forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Når værker kommer til verden 
Dieter Henrich 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser, nr. 1, årg. 1, 2013 » 

Om lykken eller det højeste gode
Julien Offray de la Mettrie
Helikon
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Om ret og retfærdighed
Alf Ross
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Opgør med Kierkegaard
K. E. Løgstrup
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ophav og omgivelse
K.E. Løgstrup
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3 årg 2, 2014 » 

Platon
Mogens Herman Hansen
Djøf Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Pædagogikkens etik
Klaus Prange
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 3, 2015 »

Regines gåde - Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru
Joakim Garff
Gads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Søren Kierkegaards inspirationskilder
Birgit Bertung
Forlag1.dk
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

SAK jubilæumsudgave
Joakim Garff
Søren Aabye Kierkegaard. En biografi.
Gads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Selvrealiseret frelse - Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder 
Christian Hjortkjær 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Kierkegaards univers. En guide til geniet
Johannes Sløk
Lindhardt og Ringhof
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Tankens Magt 1-3
Hans Siggaard Jensen, Frederik Stjernfelt, Ole Knudsen
Lindhardt og Ringhof
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Teknologi og filosofi 2
Mikkel Guldhammer Sparsø
Systime
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstød
Johannes Servan (red.) og Michael Paulsen (red.)
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ulydighed & etisk dynamik
Cecilie Eriksen
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 7, 2019 »

Venskabets etik - en antik-moderne idéhistorie
Jonas Holst
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Verdensborgeren - Pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede 
Peter Kemp 
Hans Reitzels Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.  

Videnskabsteori for begyndere
Torsten Thurén
Rosinante
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Videnskabsteori - for økonomi, politik og forvaltning
Jan Holm Ingemann
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne
På tværs af fagkulturer og paradigmer
Lars Fuglsang (red.), Poul Bitsch Olsen (red.) og Klaus Rasborg (red.)
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Væren og intet 
Jean-Paul Sartre
Forlaget Philosophia
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldet i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 3, 2015 »

Wilhelm Dilthey 
Arne Jørgensen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.