Medlemskab af Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)

Dansk Filosofisk Selskab (DFS) er medlem af Den Internationale Føderation af Filosofiske Selskaber, FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie), der blev dannet i 1948. 

FISP er anerkendt af FN og UNESCO som repræsentant for filosofi på verdensplan. Se videre her.

FISP afholder hvert femte år en filosofisk verdenkongres. Se videre her.

På verdensfilosofikongressen afholdes også generalforsamling og møder i styrelsen. 

Præsident 2003-2008 var Peter Kemp (1937-2018). Se her

I styrelseskommiteen valgt i Bejing 2018 sidder bl.a. Jacob Dahl Rendtorff, Roskilde Universitet. Se videre her. 

DPS-logo-motiveng


Forrige side: Vedtægter
Næste side: Templates and stylesheets