Bøger udgivet i 2013

Udgivelser fra 2013. Bøgerne er listet alfabetisk efter titel.


Afgudernes tusmørke. Eller hvordan man filosoferer med hammeren
Friedrich Nietzsche. Oversættelse, indledning og noter ved Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3., årg. 2, 2014 »

Alle tiders Kierkegaard - 200 år med en global dansker
Joakim Garff
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Aristoteles
Mogens Herman Hansen
Udgivet i 2013
Djøf Forlag
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Asubjektiv fænomenologi - Jan Patočkas eksistentielle filosofi og fænomenologiens opgave i dag
John Mogensen
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

At leve med Kierkegaard
Sørine Gotfredsen
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

At tænke er at gå på opdagelse – om at filosofere med børn
Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Blikskift - Tre essays om filosofisk iagttagelse
Ole Thyssen
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Danske Tidsånder 1940-2010. Fra Hal Koch og K.E. Løgstrup til Anders Fogh Rasmussen
Nils Gunder Hansen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 2, 2014 » 

Den indre erfaring. Lærebog i meditation. Efterskrift 1953. Forelæsninger om ikke-viden
Georges Bataille
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den kommende opstand
Den usynlige komité
Antipyrine
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den sene Nietzsche - Nietzsche i hans udvikling, 4. del 
Friedrich Nietzsche 
internetAkademiet 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den unge Goethe 
V/ Preben Lilhav
internetAkademiet 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 2, 2014 » 

Eksistentialisme er en humanisme
Jean-Paul Sartre
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2010
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Engagementets poetik 
Peter Kemp
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ernst Cassirer 
Arne Jørgensen 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Etik og værdier i sygeplejen
Jørgen Husted
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser 
Vil du anmelde bogen? »

Eventologien. Begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser
Ole Fogh Kirkeby
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Filosoffen Niels Bohr
David Favrholdt
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 4, årg. 6, 2018 » 

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi
Ulla Thøgersen (red.)
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Omtale fra DR P1: Eksistens tager "Filosoffen på arbejde" på ordet »
Anmeldelse fra Folkeskolen » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 2, 2014 (pdf) »

Filosofiens egenværdi
Morten Paustian
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Filosofi i praksis - 4 filosofimetoder - med Platon som inspiration 
Henrik Krog Nielsen
Forlaget X 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Læs anmeldelser fra andre medier »
Vil du anmelde bogen? »

Filosofiske udspil 
Hans Fink 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 1, 2013 » 

Filosofiske undersøgelser om den menneskelige friheds væsen og de dermed sammenhængende genstande
F. W. J. Schelling
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Fjendskab
Mikkel Thorup
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nummer 2, årg. 4, 2016 »

Forstå etikken
Jesper Ryberg
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Francis Bacon. Sansningens logik
Gilles Deleuze
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Genkaldelse. Bevidsthedshistoriske strejftog
Klaus P. Mortensen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Giorgio Agamben - en introduktion
Eva Geulen
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 
Christoffer Boserup Skov og Kasper Larsen 
Systime 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

HATE SPEECH - Fra hadetale til hadesyn
Red. Rune Engelbreth Larsen, Jens Lohmann og Klaus Slavensky 
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?
Anders Fogh Jensen 
Akademisk Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Indledning til filosofiske studier
Arne Thing Mortensen
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard gentaget
Antologi (Søren Mads Mau, Rasmus Ugilt, Ole Morsing, Benjamin Dalton, Tone Frank Dandanell, Henrik Jøker Bjerre, Kresten Lundsgaard-Leth, Brian Benjamin Hansen)
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Kierkegaard - lidenskabens tænker
John Rydahl, Pia Søltoft, Mette Berndsen
Forlaget Systime
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaards København
Peter Tudvad
Rosinante
Udgivet i 2013
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard i Grækenland. På øhop i forfatterskabet
Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 2, 2014 »

Kierkegaard mellem Mynster og Grundtvig
Preben Lilhav
InternetAkademiet
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaard når han er bedst - og værst
Redigeret af Joakim Garff
Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kierkegaards psykologi
Kresten Nordentoft
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Komedie - kunsten at skille sig ind 
Alenka Zupancic 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 1, 2013 »

Kommentar til Platons ’Symposion’, eller ’Om eros’ 
Marsilio Ficino, indledning, oversættelse og noter ved Leo Catana 
Museum Tusculanums Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Livet I Den Uendelige Resignations Sfære (e-bog)
Karl Ove Knausgård
Informations Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Livskraften
Morten Paustian
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi
Habermas, Luhmann, Giddens
Frydenlund
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Manet. Et biografisk og kritisk studie
Georges Bataille
Billedkunstskolernes Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mellem ting - Foucaults filosofi
Anders Fogh Jensen
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Mennesket er et ceremonielt dyr 
Peter K. Westergaard
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr, 1, årg. 2, 2014 » 

Mennesket i universet
Jakob Wolf
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Modernitet - kristendom og etik 
Preben Brock Jacobsen
Systime 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mynster og Kierkegaard
En tekstmontage ved Preben Lilhav
internetAkademiet 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Mødets fornuft. - eller at tænke væren etisk
Malene Busk
Museum Tusculanums Forlag 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nationens Velstand I+II 
Adam Smith, oversat af Claus Bratt Østergaard 
Informations Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 2, 2014 (pdf) » 

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind I
Niels Bohr 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind II
Niels Bohr 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen ? »

Niels Bohr: Filosofiske Skrifter, Bind III
Niels Bohr
Forlaget Philosophia
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Niels Hemmingsen - Storhed og fald 
Martin Schwarz Lausten 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nietzsches filosofi. Indføring og overblik
Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2013 (2. udgave: Stærkt revideret udgave af samme titel fra 1999)
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nye spørgsmål om teknikken
Antologi. Redigeret af Kasper Hedegård Schiølin og Søren Riis
Aarhus Universitets forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Når værker kommer til verden 
Dieter Henrich 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser, nr. 1, årg. 1, 2013 » 

Om lykken eller det højeste gode
Julien Offray de la Mettrie
Helikon
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Om ret og retfærdighed
Alf Ross
Hans Reitzels Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Opgør med Kierkegaard
K. E. Løgstrup
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Ophav og omgivelse
K.E. Løgstrup
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3 årg 2, 2014 » 

Platon
Mogens Herman Hansen
Djøf Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Pædagogikkens etik
Klaus Prange
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 3, 2015 »

Regines gåde - Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru
Joakim Garff
Gads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Søren Kierkegaards inspirationskilder
Birgit Bertung
Forlag1.dk
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser. 
Vil du anmelde bogen? »

SAK jubilæumsudgave
Joakim Garff
Søren Aabye Kierkegaard. En biografi.
Gads Forlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Selvrealiseret frelse - Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder 
Christian Hjortkjær 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Kierkegaards univers. En guide til geniet
Johannes Sløk
Lindhardt og Ringhof
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Tankens Magt 1-3
Hans Siggaard Jensen, Frederik Stjernfelt, Ole Knudsen
Lindhardt og Ringhof
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Teknologi og filosofi 2
Mikkel Guldhammer Sparsø
Systime
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Terra Nullius - utopier i et hav af kultursammenstød
Johannes Servan (red.) og Michael Paulsen (red.)
Aalborg Universitetsforlag
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Ulydighed & etisk dynamik
Cecilie Eriksen
Forlaget Klim
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 1, årg. 7, 2019 »

Venskabets etik - en antik-moderne idéhistorie
Jonas Holst
Forlaget THP
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Verdensborgeren - Pædagogisk og politisk ideal for det 21. århundrede 
Peter Kemp 
Hans Reitzels Forlag 
Udgivet i 2013 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.  

Videnskabsteori for begyndere
Torsten Thurén
Rosinante
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Videnskabsteori - for økonomi, politik og forvaltning
Jan Holm Ingemann
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne
På tværs af fagkulturer og paradigmer
Lars Fuglsang (red.), Poul Bitsch Olsen (red.) og Klaus Rasborg (red.)
Samfundslitteratur
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Væren og intet 
Jean-Paul Sartre
Forlaget Philosophia
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldet i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 3, 2015 »

Wilhelm Dilthey 
Arne Jørgensen
Forlaget Anis
Udgivet i 2013
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.


Forrige side: Bøger udgivet i 2012
Næste side: Bøger udgivet i 2014