Bøger udgivet i 2011

Udgivelser fra 2011. Bøgerne er listet alfabetisk efter titel

Camus – En romance 
Elizabeth Hawes 
Rævens Sorte Bibliotek nr 80 
Politisk revy 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien 
K.E. Løgstrup 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Den etiske fordring. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 
Carl Frederik Wiwe
Systime
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den politiske filosof
Redigeret af Birgitte Eskildsen
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Den unge Nietzsche - og Platons kærlighedstanke 
Friedrich Nietzsche 
internetAkademiet 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Egotunnelen, bevidsthedsrevolutionen og myten om selvet 
Thomas Metzinger 
Forlaget Philosophia 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Eksistentialisme er en humanisme 
Jean-Paul Sartre 
Hans Reitzels Forlag 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser

Eksistens og person - En del af fagområdet Filosofi og etik
Luigi Pareyson
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Epi-demos - en lille bog om store epidemier
Anders Fogh Jensen
Forlaget THP
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »
 
Erindringens æstetik
Jacob Lund
Forlaget KLIM
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser


Filosofi med børn i skolen - 45 øvelser 
Oscar Brenifier 
Forlaget Mindspace 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Filosofisk etik - Normativ etik, praktisk etik og metaetik
Redigeret af Anne-Marie S. Christensen
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Filosofisk praksis i sundhedsarbejde 
Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Merete Sørensen 
Frydenlund 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Fornuftig modvækst 
Serge Latouche 
Politisk revy 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Forsøg med filosofien 
Søren Gosvig Olesen 
Forlaget Wunderbuch 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 6, 2018 » 

Fra væren til handlen - en interviewbog om levende systemer i natur og samfund
Af Humberto R. Maturana & Bernhard Pörksen. Dansk forord ved Thorkild Olsen
Forlaget Mindspace
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Frihedens filosofi 
Rudolf Steiner 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Grundlæggelse af sædernes metafysik 
Immanuel Kant 
Hans Reitzels Forlag 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser.

Hinandens verden. Ledsager til Den etiske fordring 
David Bugge 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 2, årg. 1, 2013 »  

Hvad tænker du om følelser? 
Oscar Brenifier (tekst) & Serge Bloch (tegninger) 
Forlaget mindspace 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Husserls fænomenologi
Dan Zahavi
Samfundslitteratur
Udgivet i 2011
Bogen er anmeldt i Filosofiske Anmeldelser nr. 3, årg. 2, 2014 (pdf) » 
 
Jürgen Habermas
Christian F. Rostbøll
Djøf Forlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »
 
Kierkegaard - den misforståede
Birgit Bertung
Forlag1.dk
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Klima og etik
Thomas Søbirk Petersen (red.) og Jesper Ryberg (red.)
Samfunds litteratur
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring 
David Bugge 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Kritik af den praktiske fornuft
Immanuel Kant. Oversat af Tom Bøgeskov
Det Lille Forlag
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Kroppens teologi - teologiens krop 
Kirsten Busch Nielsen og Johanne Stubbe Teglbjærg (red.) 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Kunsten og rummet 
Martin Heidegger 
Forlaget Wunderbuch 
Udgivet i 2011 
Læs om bogen og anmeldelser på forlagets hjemmeside »
Bogen er anmeldt Filosofiske Anmeldelser, nr. 2, årg. 1, 2013 » 

Løgstrup & Sløk 
Ole Morsing 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Matematikfilosofi 
Ole Ravn og Ole Skovsmose 
Systime 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Metafysikkens historie 
Lars Christiansen 
Museum Tusculanums Forlag 
Udgivet i 2011 (2. reviderede og forøgede udgave 2003, 2. oplag) 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Michel Foucault
Henrik Bang og Torben Bech Dyrberg
Djøf Forlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »


Nietzsches Antikrist - Systimes studieserie 
Arne Jørgensen
Systime
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Nietzsches kamp mod døden 
Friedrich Nietzsche 
internetAkademiet 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Oplysningens blinde vinkler - en åndselitær kritik af informationssamfundet
Pelle Guldborg Hansen og Vincent F. Hendricks
Samfunds litteratur
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Panoptikon - magtens øje 
Jeremy Bentham 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Praksisfilosofi
Carsten Pedersen
Akademisk Forlag
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Pædagogiske værdier & etik
Redigeret af Anne-Marie Eggert Olsen
Aarhus Universitetsforlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

På kant med klodens klima - Om behovet for et ændret natursyn 
Ole Jensen 
Forlaget Anis 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Retsfilosofi - Centrale tekster og temaer
Ole Hammerslev og Henrik Palmer Olsen (red.)
Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Sidste skrifter om den filosofiske psykologi II 
Ludwig Wittgenstein 
Forlaget Klim 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Sokratiske samtaler i undervisningen 
Ann S. Pihlgren 
Udgivet i 2011 
Frydenlund 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? » 

Sygdommen til døden
Søren Kierkegaard. Udgave i moderne retskrivning og med forklarende noter ved Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er under anmeldelse i Filosofiske Anmeldelser

Søren Kierkegaard - kort fortalt 
Jimmy Zander Hagen 
Hans Reitzels Forlag 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser.
Vil du anmelde bogen? »

Tilfældet Wagner. Et musikantproblem
Friedrich Nietzsche. Oversat med noter og indledning af Peter Thielst
Det Lille Forlag
Udgivet i 2011
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside » 
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »

Videnskabsteori og faglige metoder
Christian Lund
Frydenlund 
Udgivet i 2011 
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside »
Bogen er endnu ikke anmeldt i Filosofiske Anmeldelser
Vil du anmelde bogen? »


Forrige side: Bøger
Næste side: Bøger udgivet i 2012