Filosofiske anmeldelser, årg. 3, 2015

Filosofiske Anmeldelser, nummer 4, årgang 3, 2015 »

 • Frédéric Gros: Gå! En filosofisk fodrejse, v/ Pernille Schmidt Hansen
 • Aristoteles: Tre naturfilosofiske skrifter – Om sansning og sansbare genstande, Om ungdom og alderdom og liv og død, Om levende væseners bevægelse, v/ Claus A. Andersen
 • Christer Stensmo: Indføring i pædagogisk filosofi, Erling Lars Dale & Kirsten Krogh-Jespersen (red): Uddannelse og dannelse – læsestykker til pædagogisk filosofi, Nel Noddings: Pædagogisk filosofi – en indføring, Erling Lars Dale (red.): Pædagogisk filosofi, v /Asger Sørensen


Filosofiske Anmeldelser, nummer 3, årgang 3, 2015 »

 • Klaus Prange: Pædagogikkens Etik – normative aspekter ved den opdragende handlen, Karsten Tuft: Pædagogik og etik, Ane Qvortrup, Dion Rüsselbæk Hansen & Marianne Abrahamsen (red.): Den etiske efterspørgsel – i pædagogik og uddannelse, Jørgen Husted: Etik og værdier i pædagogers arbejde, v/ Carsten Fogh Nielsen
 • Albert Camus: Sisyfos myten, v/ Anders Dræby Sørensen
 • Jørgen Erslev Andersen (red.): Sansning og erkendelse. Æstetikhistoriske grundtekster fra Baumgarten til Kant, Birgitte Eriksson, Jacob Lund, Henrik Kaare Nielsen & Birgitte Stougaard Pedersen (red.): Æstetisering. Forbindelser og forskelle. Festskrift til Morten Kyndrup, v/ Tonny Aagaard Olesen
 • Thomas Schwarz Wentzer: Introduktion til Heideggers Væren og tid, v/ Simon Okholm


Filosofiske Anmeldelser, nummer 2, årgang 3, 2015 »

 • Rasmus Sevelsted: Den platoniske dialog Theages. Oversættelse og fortolkning, v/ Simon Okholm
 • Jean-Paul Sartre: Væren og Intet, v/ Zeynep Üsüdür
 • Martin Heidegger: Væren og tid, v/ Anders Dræby Sørensen
 • Safet Bektovic: Islamisk filosofi – Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger, v/ Claus A. Andersen
 • Giorgio Agamben: Midler uden mål. Noter til politikken, v/ Lasse Martin Jørgensen

Filosofiske Anmeldelser, nummer 1, årgang 3, 2015 »

 • Martin Heidegger og fotografier af Søren Lose: Sprog og hjemstavn, v/ Nicolai Krejberg Knudsen
 • Martin Heidegger: Hvad vil tænkning sige? v/ Simon Okholm
 • Oscar Brenifier og tegninger af Rémi Courgeon: Hvad tænker du om skønhed og kunst?, v/ Ruben Kyed
 • Seneca: Om livets korthed, v/ Anders Dræby Sørensen
   

Filosofiske Anmeldelser

 • udkommer fire gange årligt med anmeldelser af nyere dansksproget, filosofisk litteratur, herunder oversættelser af udenlandsk filosofi.
 • udgives af Dansk Filosofisk Selskab (DFS), der har til formål at skabe større samfundsmæssig interesse og forståelse for filosofi i Danmark.
 • henvender sig både til personer, der arbejder fagligt med filosofi, og til personer med almen interesse for filosofi. 
 • skrives af filosofistuderende og uddannede filosoffer. 
 • tilgås frit on-line via DFS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig DFS’ nyhedsbrev, der adviserer om publikation af nye numre.
 • købes i trykt udgave via DFS’ hjemmeside.
   

ISSN: 2246-3992

*

Redaktion:

Chefredaktør: cand.mag. Finn Jespersen

Redaktionssekretær: Louise Jensen

Ansvarlig for kontakt til danske filosofi-studerende: Stig Skov Mortensen

Ansvarlig i DFS' bestyrelse: Asger Sørensen

Redaktionskomité: 
Asger Sørensen, Aarhus Universitet (DPU)

Carsten Fogh Nielsen, Aarhus Universitet

Cynthia Grund, Syddansk Universitet

Finn Jespersen, Filosofilærerforeningen

Finn Collin, Københavns Universitet

Jørgen Huggler, Aarhus universitet (DPU)

Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet

Lars Binderup, Syddansk Universitet

Peter Storm-Henningsen, Erhvervs-akademiet Lillebælt

Stig Andur Pedersen, Roskilde Universitet

Søren Gosvig Olesen, Københavns Universitet

Søren Riis, Roskilde Universitet

Thomas Schwarz Wentzer, Aarhus Universitet

Øjvind Larsen, Copenhagen Business School

Initiativtagere og stiftere:

Finn Jespersen, Louise Jensen og Asger Sørensen

Grafisk opsætning og sats:

Louise Jensen/Dansk Magisterforening