Fond

Dansk Filosofisk Selskabs (DFS’) Filosofifond.

Skriftlig ansøgning to gange årligt til forpersonen for DFS’ repræsentantskab. Max. 2 sider, deadlines 1/5 og 1/11 (sharp!!);

Der kan fra fonden søges støtte til blandt andet:

-          aktiviteter til fremme af den almene forståelse af filosofi

-          filosofiske aktiviteter i samarbejde mellem foreninger, selskaber, universiteter, højskoler og andre ikke-kommercielle aktører i ind- og udland

-          transport (economy), hotel (max statspris) og enkeltstående måltider til inviterede filosofiske gæsteforelæsere, konference, seminar- eller paneldeltagere mm. fra og til ind og udland

Der kan IKKE søges til:

-          løn eller honorar

-          bogudgivelser eller tryksager

-          diæter

-          støtte af deltagelse i filosofiske arrangementer for ansatte, der har mulighed for få dækket af noget sådant af deres arbejdsgiver

Ansøgere skal være medlem af DFS, men ikke nødvendigvis tilknyttet en filosofisk institution eller forening. For eksempel, kan ubemidledede privatpersoner også søge om støtte i overensstemmelse med fondens formål.

Støtte gives i henhold til DFS’ vedtægter § 2: ”Foreningens formål er at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mellem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske filosoffer.”

Årlig beholdning besluttes som del af DFS’ budget. I 2023 udgør den kr. 50.000

Midler uddeles inden hhv. 15/6 og 15/12, dvs. efter fællesmøder mellem Repræsentantskab og bestyrelse. Der uddeles omk. 50 % af beholdningen ved hver uddeling.

Uddeling besluttes af fondens direktion, der udgøres af DFS’ bestyrelse og forpersonskabet for repræsentantskabet, i alt 7 personer. Hovedansøger må ikke være en del af direktionen. Medlemmer af direktionen skal erklære sig inhabile, hvis de selv indgår i de ansøgte aktiviteter

Udbetaling efter udlæg er betinget af, at det nævnes i annoncering og materiale vedr. aktivitet eller arrangementet, at det er støttet af eller arrangeret i samarbejde med Dansk Filosofisk Selskab.

 


Forrige side: Kalender
Næste side: Anmeldelser