Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Dansk Filosoofisk Selskab afholdes på årsmødet i begyndelsen af marts.

Dagsorden følger vedtægterne, § 6, stk. 2. Se her.

Indkaldelse sker med nyhedsbrev senest fire uger før afholdelsen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.

Stemmeret kræver medlemskab. Se her.


Forrige side: Referater
Næste side: Indkomne forslag